ACO Slovenija

Pokrivna rešetka cestnega požiralnika Combipoint PE prenaša obremenitve na nosilna tla.

Combipoint PE

Ideja je enostavna pa kljub temu učinkovita: pokrivna rešetka in telo jaška sta po vgradnji namreč povsem ločena, zato se statične in dinamične prometne obremenitve v celoti prenašajo na nosilna tla ne na telo jaška.

Aktualen problem vtočnih rešetk na naših cestah

Za razvoj novega sistema cestnih požiralnikov smo uporabili potrebe in analizirali slabosti obstoječe tehnologije izdelave cestnih požiralnikov. Tukaj prikazujemo naslednje pogoste poškodbe cestnih požiralnikov:

Tip poškodb A

Posedanje okolice okrog okvirja - okvir ostan v položaju - spodjedanje - znižanje - poškodbe zaradi zmrzali

Tip poškodb B

Poškodbe podložnega betona in/ali betonskega jaška zaradi prometnih obremenitev - okvir z rešetko se posede - okolica se razdrobi

Te značilnosti kakor tudi točna opazovanja situacij na terenu smo strnili v ekonomično rešitev:

Vzroki

 • povečane obremenitve prometa
 • nastajanje manjših prostorov v cestišču
 • šibke točke polnil
 • šibke točke končnega tlaka na vogalih
 • neenakomerno naleganje


Zahteve za sistem

 • enodelen gradbeni del
 • brez podbetoniranja
 • dolgoročna tesnost
 • zmanjšanje stroškov vgradnje
 • enostavna vgradnja
 • izogib stroškom saniranja


Zahteve za proizvod

 • visoka konstruktivna stabilnost
 • iztok DN 160 z vodotesnim priključkom na kanalizacijo
 • obstojnost na talilno sol in kemikalije
 • vgradnja Multitop okvira z rešetko

Rešitev pred poškodbami

Prednosti ACO Combipoint PE cestnih požiralnikov

 • Ločen zgornji del z rešeko in spodnji del požiralnika
 • Vgradnja brez podložnega betona
 • Ni posedanja
 • Vodotesnost do spodnjega roba okvirja rešetke

Combipoint jašek za rešetko:

TOP