ACO Slovenija

ACO ECO Plus koalescentni izločevalci ogljikovodikov razreda I iz centrifugalno litega PE-HD so primerni za vgradnjo v zemljo izven objektov in so skladni s standardom SIST EN 858. Izločevalce Oleopator P je možno vgraditi v pohodne kakor tudi v povozne površine do razreda obremenitve D400.

Odvisno od nominalne velikosti ter razreda obremenitve je vgradna globina dotočne cevi v razponu od 500 - 2000 mm.

 

ECO Plus

  

 • Koalescentni izločevalec lahkih tekočin iz PE-HD: proizveden in preizkušen po SIST EN 858/1.
 • Učinkovitost čiščenja razred S-I-P, ≥ 5 mg/1, pri testiranju skladno s točko 8.3.3.1. norme.
 • Nominalna velikost NS ... l/sek, uporabna prostornina usedalnika SF ... litrov.
 • Oprema izločevalca

         - izstavljiv koalescentni filter
         - sifonizirana (potopljena) dotočna cev z umirjevalnikom dotoka
         - sifoniziran iztok
         - samodejno zapiralo (plovilec) za preprečevanje nekontroliranega iztoka izločevalnih lahkih tekočin

 • Za vgradnjo v zemljo.
 • Protivzgonsko varen brez sidranja ali obetoniranja (višina podtalnice do višine pokrova).
 • Notranji deli iz PE-HD; telo jaška izdelano iz centrifugalno litega politietilena.
 • Garancija na strukturno stabilnost 50 let.
 • Pokrov razreda nosilnosti A15 kN po SIST EN 124, svetle odprtine ∅730 mm.
 • Priključki DN ... po EN 1401, UKC cevi.
 • Integriran priključek za pripravo za odvzem vzorca odpadne vode.
 • Izjava o lastnostih (DoP).

Za površine 1000 m2 kot so:

 • Ceste
 • Parkirni prostori
 • Servisne delavnice
 • Avtopralnice
 • Skladišča goriv
 • Bencinske črpalke
 • Industrijske površine
 • Avtoodpadi in podobno
Krovna plošča s pokrovom BEGU obremenitve A15 po SIST EN 124
Krovna plošča z LTŽ pokrovom obremenitve B 125 po SIST EN 124
Krovna plošča z LTŽ pokrovom in razbremenilno ploščo (opcija) obremenitve D400 po SIST EN 124
Art. št.TipPretokH mmFE mmFS mmTežaDN mmUsedalnik (l)Kapaciteta min. olj (l)Skupni uporabni volumen (l)
303634DIC  1700/1515160051053013020017005002250
303635DIC  2000/20202075500
520
16920020006003600
TOP