Odvodnjavanje balkonov in teras

 

Podobno kot pri ravnih strehah, se lahko tudi na balkonih in terasah zbirajo deževnica ali sneg. Le dobro načrtovan, izbran in izveden sistem za odvodnjavanje lahko prepreči, da bi vlaga prodrla v bivalne prostore ali poškodovala gradbeno konstrukcijo.

 

Asortiment ACO požiralnikov za balkone in terase lahko razdelimo v štiri različne skupine:

  • Enojni požiralniki ali požiralniki za povezavo več balkonov

  • Vgradnja z ali brez izolacije - toplotni most

  • Prirobnica za lepljenje ali tlačna prirobnica za vpenjanje izolacijskih trakov

  • Vertikalen (90°) ali horizontalen (1,5°) iztok

Za odvodnjavanje balkonov in teras glejte tudi nizke kanalete iz programa Multiline V 100 ali program Deckline. oz. Modular 125 z višinama samo 50 mm.