ACO Q-Brake regulator pretoka

 

Konstrukcija regulatorja temelji na mehaniki tekočin in vrtinčenju vode. ACO Q-Brake ima vrhunske hidravlične karakteristike in v nasprotju s tradicionalnimi metodami regulacije pretoka (dušilka-cevi manjšega premera, ipd.), zagotavlja konstanten pretok ne glede na količino dotoka ali akumulacijo (višino) vode v zadrževalnem jašku.