Škofja Loka
Projekt prenove Cankarjevega trga in Blaževe ulice v Škofji Loki. Prostor, kjer se prepleta staro z novim.
...več o tem

 

AT Kastelec
Razširitev prodajno sevisnega centra Stara pošta v Grosuplju. Tudi na novih skladiščno manipulativnih površinah, tako kot na starem delu - odvodnjavanje z ACO Monoblock.
...več o tem

 

Hotel Natura Rogla
Novi hotel v osrčju pohorskih gozdov na Rogli. Energetsko učinkovit in grajen skladno s standardi EKO Marjetice, ter opremljen s široko paleto ACO proizvodov vgrajenih na najrazličnejših področjih uporabe
...več o tem

 

 

Turistična kmetija Pomona
Je skrbno zasnovana v tradicionalnem podeželskem stilu, še posebej jo odlikuje domačnost in izbrana oprema. Vse kopalnice so opremljene z ACO Showerdrain kanaletami za izvedbo tuša v nivoju tlaka in ACO Showerstep profilnimi letvami za izdelavo naklona tal v prostoru za tuširanje
...več o tem

 

Ureditev trga v Žalcu
Projekt je obsegal celovito prenovo in je zajemal zelene površine, zasaditev in urbano opremo, pohodne površine, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter javno razsvetljavo
...več o tem

 

Staro mestno jedro Celje - ACO Brickslot - čiste linije
Sistem linijskih požiralnikov z rego je poleg funkcije odvodnjavanja meteornih vod, idealen tudi kot razmejitveni element med dvema različnima zaključnima tlakoma

...več o tem

 

Distribucijski center Pivovarna Laško v Trnovljah pri Celju
Odvodnjavanje skladiščnih - močno obremenjenih površin z monolitnimi linijskimi požiralniki
...več o tem

 

 

Obrtna cona Videm pri Ptuju

Čiščenje in ponikanje padavinskih vod na mestu nastanka z ACO Stormbrixx ponikovalnimi bloki
...več o tem

 

Kuhinja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Pri prenovi 39 let stare centralne kuhinje Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je bilo potrebno zagotoviti popolno varnost osebja pred zdrsom na mokrih tleh
...več o tem

 

 

Kuhinja Gorenje Velenje
ACO Eurochannel je program kanalet s pokrivnimi rešetkami in dodatnim priborom v več kot 20-tih različnih tipskih dimenzijah in je prvenstveno namenjen odvodnjavanju v industrijskih kuhinjah
...več o tem

Stara Sava - Jesenice
Drevesa posajena v urbanem okolju, za svojo nemoteno rast potrebujejo dovolj padavinske vode. Skozi vgrajene ACO drevesne rešetke koreninski sistem dobiva dovolj hranljivih snovi za nemoten razvoj
...več o tem

 

Kuhinja Premogovnik Velenje
Odvodnjavanje skupinskih tušev, sanitarij, kopalnice in  garderob v nivoju tal in brez arhitektonskih ovir
... več o tem

 

Cesta Kamnik
Vzdolžno odvodnjavanje prometnih površin, ACO KerbDrain iz polimernega betona - en proizvod dve funkciji
...več o tem

 

SPA Perla Nova Gorica
Odvodnjavanje tušev s kanaleto ACO Showerdrain v nivoju tlaka, brez tuš kadi in brez arhitektonskih ovir
...več o tem

Breg ob Ljubljanici
Diskretno, moderno in elegantno - odvodnjavanje utrjenih površin s kanaleto z rego
...več o tem

 

Tržnica Celje
Pokrovi za revizijske jaške ACO TopTek za poljubne vrste zaključnih tlakov
...več o tem

 

Staro mestno jedro Tržič
Pokrovi za revizijske jaške ACO TopTek zapolnjeni s kamnitim tlakom so vodotesni in smradotesni
...več o tem

Železniški prehod Rogaška Slatina
Prečno odvodnjavanje vozišč z ACO Drain Monoblock, monolitni linijski požiralnik iz polimernega betona
...več o tem

 

Lutkovno gledališče Maribor
Odvodnjavanje utrjenih površin s kanaleto z rego ACO Drain Brickslot in pokrovi za revizijske jaške ACO Toptek za poljubne zaključne tlake
...več o tem

 

Vinska klet Marof
Vinska klet  s sistemom za odvodnjavanje iz nerjavečega jekla ACO Modular
...več o tem

Atletski stadion Radovljica
Skok v daljino, vodna ovira, kanalete, robniki z gumijasto oblogo ter ostala oprema za odvodnjavanje športnih površin ACO Sport
...več o tem

Kristalna palača BTC City
Linijsko odvodnjavanje ravne strehe, parkirnih prostorov in okolice z ACO Drain Multiline
...več o tem

 

Kmetijska fakulteta Maribor
ACO Drain Multiline SR (Brickslot) za odvodnjavanje utrjenih površin iz granitnih kock, kamna ali lesa
...več o tem

 

Trg Leona Štuklja Maribor
Odvodnjavanje mestnih trgov z ACO Drain SK kanaletami ter točkovnimi požiralniki
...več o tem