Odvodnjavanje v kuhinji in obratih za predelavo hrane in pijačeMedtem ko se v zasebnih kuhinjah voda za kuhanje in pranje običajno odvodnjava preko pomivalnega korita v hišno kanalizacijo, se odvodnjavanje industrijskih kuhinj vrši preko v tleh vgrajenih iztočnih elementov.


V osnovi se ta sistem za odvodnjavanje sestoji iz treh komponent: talnega korita oz. kanalete, talnega požiralnika in cevnega sistema.


Celovit modularni ACO sistem za odvodnjavanje tal vključuje s standardi skladne komponente in rešitve primerne za skoraj vse aplikacije: od malih in srednje velikih kuhinj, restavracij, menz do bolnišničnih in hotelskih kuhinj.

 

Vendar pa samo odvodnjavanje odpadnih vod ni dovolj: Industrijski viri odpadnih voda so dolžni po zakonu zagotoviti, zahteve glede emisij ki se spuščajo v sistem javne kanalizacije.

 

Oglejte si tudi:   ACO HygieneFirst

                          ACO Kitchendrainage


ACO sistemske rešitve:


Da bi zagotovili potrebno izločanje maščob in olj organskega izvora, ki nastajajo v kuhinjskih obratih (hoteli, restavracije, kavarne, menze,itd), mesnopredelovalnih obratih (klavnice, mesnice, itd), kot tudi pri proizvodnji hrane je potrebno vgraditi izločevalce rastlinskih maščob.