Ravne strehe, balkoni in terase

 

Sodobne stavbe se zdaj veliko gradijo pretežno z ravnimi strehami, velikimi terasami in odprtimi balkoni. Poleg nespornih prednosti te sodobne gradnje obstaja predvsem statičen problem teže padavinske vode v kolikor ni pravilno odvodnjavana.

 

Zlasti pomembno je odvodnjavanje v občutljivem področju fasade in vrat, kjer je treba zagotoviti, da vlaga ne more prodreti od zunaj v zgradbo. Pri energetsko varčni gradnji pa sta pomembna vgradnja iztočnih elementov brez toplotnih mostov in njihova vodotesna vgradnja v različne sloje toplotnih in hidroizolacijskih trakov.

 

ACO sistemske rešitve: