Tajništvo in logistika:
Lea Mikša
T: (03) 817 18 80
M: 051 667 911
E: lea.miksa@aco.si

Produktni vodja - nizkogradnja:
Primož Gajšek univ.dipl.ekon.
M: 031 350 146
T: (03) 817 18 83
E: primoz.gajsek@aco.si


Produktni vodja - odvodnjavanje objektov
Dominik Jurina univ.dipl.gosp.ing
M: 051 667 907
T: (03) 817 18 87
E: dominik.jurina@aco.si


Terenski komercialist:

Tone Martinčič
M: 041 667 907
E: tone.martincic@aco.si

Skladišče:
Jure Ljubej
E: acoskladisce@gmail.com

Kontroling in marketing:
Jasna Anderlič
T: (03) 817 18 89
E: jasna.anderlic@aco.si


Prodaja in tehnična podpora – nizkogradnja:
Smiljan Kovačič
M: 041 706 338
T: (03) 817 18 84
E: smiljan.kovacic@aco.si


Prodaja in tehnična podpora – odvodnjavanje objektov:
Blaž Kramberger
M: 041 295 445
T: (03) 817 18 90
E: blaz.kramberger@aco.si


Direktor:
Ferdo Možič
M: 041 667 906
T: (03) 817 18 86
E: ferdo.mozic@aco.si

TOP