ACO Slovenija

ACO Clara mala čistilna naprava je namenjena za kompletno biološko očiščenje domače odpadne vode, ki izvira iz eno-družinskih hiš, apartmajev, hotelov in motelov, poslovnih stavb, proizvodnih enot itd … Čistilne naprave delujejo po principu aeracije in učinkovito zagotavljajo najboljše vrednosti odpadne vode na iztoku.

ACO Clara  

Prednosti:

  • Enostavna vgradnja zaradi majhne teže
  • Zelo stabilno in visoko učinkovito čiščenje 
  • Efektivno čiščenje tudi nitratov (Ntot)
  • Enostavno vzdrževanje
  • Nizka poraba energije

Na izbiro so naprave s hidravlično kapaciteto od 0,45 do 18 m3 odpadne vode na dan. To odgovarja od 3 do 120 PE odvisno od lokalnih predpisov.


Med preizkušanjem naprav v akreditiranem laboratoriju so bile po EN 12566-3 dosežene sledeče vrednosti:
BPK5 .................................6,7 mg/l
KPK.................................59,6 mg/l
Trdi delci ............................6,1 mg/l
N-NH4 ..............................2,0 mg/l

Naše male biološke čistilne naprave so uvrščene na Seznam MKČN, ki izpolnjujejo kriterije za vgradnjo v Sloveniji na straneh Komunalne zbornice Slovenije.

ACO Clara Standard

ACO Clara Standard/Home (beton)

ACO Clara Home

1. Priključek za cev iz kompresorja                      
2. Distributor zraka                           
3. Zračna črpalka
4. Finalna sedimentacija
5. Iztok
6. Aeracijski bazen
7. Aeracijski difuzorji
8. Bazen za predobdelavo odpadne vode
9. Vtok
10.Priključek za ventilacijo

  • Enodružinske hiše
  • Večstanovanjski objekti
  • Hoteli
  • Počitniški objekti
  • Poslovne stavbe itd.
ACO Clara katalog (pdf)
TOP