ACO Slovenija

Z vedno večjo pozidavo in urbanizacijo prihaja do zmanjševanja naravnih zelenih površin. S tem povezano odvodnjavanje vedno večjih količin padavinskih vod ob deževju, povzroča  preobremenjevanje kanalizacijskih sistemov ter hiter porast vodotokov. Pri zelenih strehah lahko npr. glede na izvedbo dosežemo zadrževanje tudi do 50 % vode v letnem povprečju. Z načrtovanjem zelenih streh lahko predvsem v urbanem okolju pripomoremo k večjemu ekološkemu ravnotežju ter zmanjšujemo obremenjevanje kanalizacijskega sistema. V grobem poznamo dve obliki pozelenjevanja streh: ekstenzivna ozelenitev in intenzivna ozelenitev.

  Požiralniki za zelene strehe

Lastnosti:

  • Posamezni deli so izdelani iz polimernega betona, so lahki, odporni na vremenske vplive in omogočajo izvedbo odvodnjavanja pri različnih variantah pozelenitve.

TOP