• Bistvo sistema so osnovni elementi dimenzije 1200 x 600 x 342 mm, ki se na licu mesta sestavijo v poljubno veliko ponikalno polje.
  • Med seboj križno zloženi osnovni elementi zagotavljajo dolgoročno visoko strukturno trdnost in stabilnost.Nosilnost
  • Preizkuša zunanja neodvisna in pooblaščena ustanova za kontrolo kvalitete, z namenom preverjanja mehaničnih lastnosti posameznih elementov, kot so statična nosilnost in utrujanje materiala.
  • Primeren za vgradnjo v zelene pohodne površine, kakor tudi pod povozne površine.
  • Odprta struktura elementov in prost prehod med posameznimi stebrički, olajša daljinsko vodenje kamere za pregled kanalizacije in napredovanje visokotlačne čistilne glave.
  • Vgradnja integriranih kontrolnih blokov v sistem, omogoča trajen in neomejen dostop in vzdrževanje celotnega ponikalnega sistema skozi njegovo celotno življenjsko dobo.
  • Omogoča izvedbo ločenih komor znotraj sistema za zadrževanje mulja, brez česar je skoraj nemogoče učinkovito vzdrževanje sistema (odstranjevanje mulja).
  • Konstrukcija regulatorja temelji na mehaniki tekočin in vrtinčenju vode. ACO Q-Brake ima vrhunske hidravlične karakteristike in v nasprotju s tradicionalnimi metodami regulacije pretoka (dušilka-cevi manjšega premera, ipd.), zagotavlja konstanten pretok ne glede na količino dotoka ali akumulacijo (višino) vode v zadrževalnem jašku.
TOP