ACO Slovenija

Za odvodnjavanje padavinskih vod iz ravnih streh, parkirnih hiš ali zelenih streh se uporabljajo požiralniki za ravne strehe.  Ti ne odvajajo le površinsko vodo, ampak so konstruirani tudi za odvodnjavanje ostalih slojev kot je npr. hidroizolacija.                                                                                             

ACO Passavant nudi za to področje kompleten program požiralnikov z iztoki nominalnih velikosti DN 70, DN 100, DN 125 in DN 150, v eno ali dvodelni izvedbi z vsem potrebnim dodatnim priborom za večnivojsko odvodnjavanje različnih konstrukcij ravnih streh, zelenih streh in parkirnih hiš. Posamezni požiralniki, kakor tudi dodatni pribor za odvodnjavanje so izdelani iz visoko kvalitetne litine z lamelnim ogljikom po DIN EN 1561.

ACO SPIN požiralnik za zelene strehe

  

  • Terase                        
  • Zelene strehe
  • Ravne strehe
  • Balkoni
  • Garažne hiše
TOP