ACO Slovenija

Upravljanje in zaščita padavinskih voda

Globalne podnebne spremembe povzročajo ekstremne vremenske razmere, kot so suša in neurje. V povezavi s pospešeno urbanizacijo, ki naj bi se do leta 2050 podvojila, podnebne spremembe postavljajo mestne kanalizacijske sisteme pred nove izzive. Zato je potrebno industrijske in komercialne projekte skrbno analizirati s povečanjem zmogljivosti upravljanja s površinskimi vodami (sprejemanje, odvajanje, čiščenje in ponovna uporaba vodnih virov).  S tem zmanjšamo tveganja za življenje in zdravje ljudi, varnost njihovega premoženja in ekosistema.ACO ponuja rešitve za novo generacijo upravljanja površinskih voda, ki nadzoruje pretok vode od njenega zbiranja in odvajanja do čiščenja, zadrževanja in nadzorovanega izpusta v naravno okolje, da bi obnovili naravni proces kroženja vode. Naše trajnostne sistemske rešitve so praktične, stroškovno učinkovite, pomagajo pri upravljanju z vodami in so varne za ljudi in okolje.


Smer odtekanja padavinskih voda

Kako se začne upravljanje z deževnico in ohranjanje vode?

Padavinske vode, ki jih je treba obdelati, je potrebno čim prej zbrati s površine s sistemom za odvodnjavanje, ki zagotavlja varnost za ljudi, objekte in prometnice v neposredni bližini. ACO ponuja širok program kanalet za odvodnjavanje, ki so oblikovane za optimalno učinkovitost, v skladu z zahtevami vsakega posameznega projekta.

Katere vode se morajo prečistiti?

Površinska voda s parkirišč, bencinskih črpalk, avtopralnic ali drugih prometnih površin vsebuje naftne derivate in blato, ki je obremenjeno s težkimi kovinami in drugimi nevarnimi snovmi. Ti predstavljajo potencialno nevarnost, če pridejo v kanalizacijo ali naravni vodotok, pri čemer pride do onesnaženja tal in podtalnice, torej celotnega ekosistema.

Kdaj je treba zadržati padavinsko vodo?

Rezervoarji, regulacijski elementi in druge zaporne naprave zagotavljajo, da zbrane padavinske  in/ali industrijske vode ostanejo v sistemu za odvodnjavanje. Tako jih je mogoče nadzorovati in kontrolirano izpuščati v kanalizacijo ali vodotok. S tem se poveča stopnja zaščite in varnosti objektov pri ekstremnih padavinah.

Kako se voda sprosti na nadzorovan način?

Črpalke, črpalne postaje in elementi za nadzor pretoka prenašajo zbrano in prečiščeno vodo v sprejemnik, kot so kanalizacijski zbiralnik, kanaleta za odvodnjavanje ali naravni sprejemnik. Na ta način se doseže nadzorovani izpust vode v naravno okolje, da se ponovno vzpostavi naravni proces kroženja vode.


Odgovarjajoči ACO proizvodi

TOP