Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Linijsko odvodnjavanje je moderna alternativa točkovnemu načinu odvodnjavanja. Linijsko odvodnjavanje z rego pa esteska in diskretna alternativa klasičnim linijskim sistemom s pokrivno rešetko.

Sistem linijskih požiralnikov z rego je namreč poleg opravljanja funkcije odvodnjavanja padavinskih vod, idealen tudi kot element oblikovanja površin in arhitekturnih konceptov ali npr. kot razmejitveni element med dvema različnima zaključnima tlakoma.

Na površini vidne ozke rege različnih oblik in materialov se tudi odlično skladajo z vsemi vrstami tlakovanih ali kamnitih in drugih zaključnih slojev. Pomembno je vedeti, da je odvodnjavanje nujen in hkrati zelo pomemben del projekta, saj lahko odločilno vpliva na končen izgled površin in s tem tudi na podobo celotnega objekta.

Tipična področja uporabe kanalet z rego so:
• Urbana središča, cone za pešce
• Mestna jedra
• Hiša in vrt
• Terase in bazeni, tuši
• Manipulativne in industrijske površine
• Ceste in avtoceste

Materiali: kanalete - polimerni beton, umetna masa; nastavki z rego - vročecinkano/nerjaveče jeklo, lito železo, umetna masa.

Dejavniki ki vplivajo na izbiro pravega sistema: področje uporabe, pričakovane obremenitve, hidravlična kalkulacija, svetla širina, vtočni presek, naklon, itn.

V trendu: odvodnjavanje z dvojno (Double) in trojno (Triple) rego.

Kateri izdelki so na voljo?