Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

V primeru mostnih konstrukcij obstajajo zelo stroge zahteve glede specifikacije materialov, predvsem zaradi raztezanja in krčenja materialov in zaščite celotne ne ravno poceni gradbene konstrukcije. ACO vam nudi rešitve za upravljanje s padavinsko vodo v skladu z najvišjimi zahtevami.

Vodotesna vgradnja

Če je spoj med požiralnikom in hidroizolacijo slab, pride do zamakanja in korozije, ki lahko poškoduje strukturo mosta in povzroči draga popravila.

Odvodnjavanje

Površinske vode se preko mostnih požiralnikov odvajajo s sistemom kanalizacijskih cevi. To prepreči, da se voda razlije preko strukturnih stebrov mosta in jih poškoduje.

Razlitje nevarnih snovi

Ko se razlijejo nevarne snovi le-te pristanejo v sistemu odvodnjavanja, od tam v prsti in v vodi pod mostom. To vodi do onesnaženja podtalnice in predstavlja neposredno nevarnost za okolje.


Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:

TOP