Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

V primeru mostnih konstrukcij obstajajo zelo stroge zahteve glede specifikacije materialov, predvsem zaradi raztezanja in krčenja materialov in zaščite celotne ne ravno poceni gradbene konstrukcije. ACO vam nudi rešitve za upravljanje s padavinsko vodo v skladu z najvišjimi zahtevami.

Vodotesna vgradnja

Če je spoj med požiralnikom in hidroizolacijo slab, pride do zamakanja in korozije, ki lahko poškoduje strukturo mosta in povzroči draga popravila.

Odvodnjavanje

Površinske vode se preko mostnih požiralnikov odvajajo s sistemom kanalizacijskih cevi. To prepreči, da se voda razlije preko strukturnih stebrov mosta in jih poškoduje.

Razlitje nevarnih snovi

Ko se razlijejo nevarne snovi le-te pristanejo v sistemu odvodnjavanja, od tam v prsti in v vodi pod mostom. To vodi do onesnaženja podtalnice in predstavlja neposredno nevarnost za okolje.


 • Iz nerjavečega jekla
 • Push - Fit spajanje
 • Nominalne velikosti: DN 40 - DN 200
 • Preizkušeno in odobreno za tlak do 0,7 bar ali 2,0 bar po EN 1124
 • Visoka stabilnost in vzdržljivost ter nizek koeficient raztezanja
 • Za farmacevtsko, kozmetično in prehrambeno industrijo
 • Enostavna montaža in transport
 • Majhna potreba po prostoru (kompaktna izvedba)
 • Možnost povišanja dotočne globine
 • Protivzgonsko varen brez dodatnega sidranja
 • Izbira nosilnosti krovne plošče in pokrova
 • Enostavno vzdrževanje
 • Integriran priključek za pripravo za jemanje vzorcev

Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:

SIST EN 1433:2003/A1:2005

Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti.

SIST EN 858-1:2002

Ločevalni sistemi za lahke tekočine (olje in gorivo) - 1. del: Načela načrtovanja proizvoda, značilnosti in preskušanje, označevanje in kontrola kakovost.

SIST EN 858-2:2003

Izločevalniki lahkih tekočin (npr. olja, bencina) - 2. del: Izbira najmanjše velikosti, vgraditev, obratovanje in vzdrževanje.

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

Darja Rup inž. gradb.
Mob. 041 831 752
darja.rup@aco.si