Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Sistem linijskih požiralnikov z rego je poleg funkcije odvodnjavanja meteornih vod, idealen tudi kot razmejitveni element med dvema različnima zaključnima tlakoma. Na površini vidna ozka rega se odlično vklaplja predvsem z vsemi vrstami tlakovanih ali kamnitih zaključnih slojev.

Tak način odvodnjavanja je še posebej primeren za odvodnjavanje starih mestnih jeder, fasad, stopnišč ter vizualno in oblikovno zahtevnejših objektov. Kompatibilno s kanaletami Multiline iz polimernega betona in Xtradrain iz umetne mase.

ACO SlotTop

Za diskretno odvodnjavanje:

  • Rege z enojnim, dvojnim ali trojnim utorom
  • Različne višine reg in razredi obremenitev
  • Asimetrična in simetrična rega
  • Material: nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu) ali vroče cinkano jeklo
  • Možnost individualnega dizajna rege, vključno z zaukrivljenostjo
Diskretno odvodnjavanje

Diskretno in nevsiljivo ponujajo kanalete z rego, ACO Slotline nove možnosti pri prostorskem načrtovanju površin. Ozka rega, ki nadomešča pokrivno rešetko ustvarja v zaključnem tlaku jasno in ob enem nevsiljivo režo.

Kanalete z rego lahko služijo tudi kot pomemben arhitektonski element pri načrtovanju predvsem nadstandardnih površin.

Čiste linije

Sistem linijskih požiralnikov z rego je poleg funkcije odvodnjavanja meteornih vod, idealen tudi kot razmejitveni element med dvema različnima zaključnima tlakoma. Na površini vidna ozka rega se odlično vklaplja z vsemi vrstami tlakovanih ali kamnitih zaključnih slojev.

Tak način odvodnjavanja je še posebej primeren za odvodnjavanje starih mestnih jeder, fasad, stopnišč ter vizualno in oblikovno zahtevnejših objektov.

Kanaleta Xtradrain NW 100 in NW 150 s SlotTop nastavkom z rego

Rešitve za posebna področja uporabe

Individualno oblikovanje zahteva posebne rešitve in inovativne proizvode, ki omogočajo svobodno načrtovanje.

Na primer polaganje kanalet v loku je potrebno tam, kjer želimo slediti posebnim arhitektonskim zamislim. V loku se lahko polagajo že vnaprej tovarniško ustrezno ukrivljene kanalete, pri večjih radijih pa se lahko poslužujemo poligonalnega polaganja s standardnimi kanaletami.

Prednosti

Vodilo
Vsak nastavek z rego ima vgrajeno posebno vodilo z logotipom, ki zagotavlja natančen spoj med dvema sosednjima elementoma, da pri vgradnji ne pride do zamika posameznih reg ter izgled popolne in vizualno neprekinjene linije kanala z rego.

Zaščitni profil
Je priročen izdelek, ki za čas gradnje zagotavlja, da umazanija ali pesek ne prideta v kanaleto z rego. Rdeči trak iz PVC je za večkratno uporabo in tudi ščiti rego pred mehanskimi poškodbami in poenostavlja izvedbo nadvišanja zaključnega tlaka.

Vzdrževanje

Vstavimo zakrivljen del kavlja (glejte pribor) za dvig revizijskega elementa (2 kos) v rego in ga obrnemo. Izvlečemo revizijski pokrov iz okvirja. Izvlečemo še vedro za grobe nečistoče in očistimo notranjost.


Čiščenje notranjosti kanalet z rego se izvaja preko revizijskih elementov, ki so praviloma vedno vgrajeni direktno nad iztokom, le ta pa na koncu linije kanala. Za bolj učinkovito čiščenje lahko vgradite dodaten revizijski element tudi na začetku linije. Vgradnjo dodatnih revizijskih elementov prav tako priporočamo pri daljših linijah ali posebnih izvedbah (kotne povezave ipd).

Revizijski element je priporočljivo odpreti ter očistiti notranjost vsaj dvakrat letno. Frekvenco čiščenja je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram.

Imate vprašanje, želite dodatna pojasnila ali ponudbo?

Vaš kontakt:

Primož Gajšek univ.dipl.ekon.
Produktni vodja - nizkogradnja:

M: 031 350 146
T: (03) 817 18 83
E: primoz.gajsek@aco.si

ACO SlotTop prospekt pdf
ACO N22_04 SlotTop pdf
ACO Slotline navodila za vzdrževanje

pdf
Priporočila za vgradnjo v asfalt, A15 - C250pdfdwg
Priporočila za vgradnjo v asfalt, D400pdfdwg
Priporočila za vgradnjo v beton, A15 - D400pdfdwg
Priporočila za vgradnjo v tlak - stik s steno 1, A15 - C250pdfdwg
Priporočila za vgradnjo v tlak - stik s steno 2, A15 - C250pdfdwg
Priporočila za vgradnjo v tlak - stopnišče, A15 - C250pdfdwg
Priporočila za vgradnjo v tlak, A15 - C250pdfdwg
Priporočila za vgradnjo v tlak, stik granitni tlak - beton, A15 - D400pdfdwg

ACO Slotline 100_librarypdfdwg
ACO Slotline 100 popisxls

Izjava o lastnostih (DoP)pdf
Informacija o polimernem betonupdf
ACO Drain Visualiserhtml
Video vgradnje in vzdrževanjaYoutube
Estetika linije brošuraYoutube
Referenčni projektiYoutube