Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ponikanje in zadrževanje padavinskih vod - ACO Stormbrixx

Vse bolj pogosti ekstremni in nepredvidljivi vremenski pojavi kot nalivi in suše, zahtevajo takojšno spremembo več desetletij uporabljenih in ustaljenih načinov razmišljanja, projektiranja, izvedbe in vzdrževanja sistemov za odvodnjavanje. Evropski standard SIST EN 752 : "Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb" sledi tem trendom in nam podaja nove smernice in priporočila za načrtovanje in gradnjo modernih in trajnih sistemov odvodnjavanja, ki postavlja v ospredje decentralizirano upravljanje s padavinskimi vodami - zbiranje, obdelava in odvajanje na mestu nastanka.

ACO Stormbrixx je unikaten in inovativen podzemni modularni ponikalni sistem iz umetne mase, ki se uporablja za upravljanje s padavinskimi vodami (zbiranje, zadrževanje in ponikanje). Uporablja se lahko samostojno ali kot del ACO sistemske verige upravljanja s površinskimi vodami.


Stormbrixx SD

ACO Stormbrixx SD900

 • Primeren za občasen promet osebnih in intervencijskih vozil
 • Osnovni element 1200x600x494mm
 • Volumen elementa: bruto 328,5/neto 319 l*
 • Osnovnih elementov/m3: 3.0
 • 2 elementa = 1 komora 1200x600x914mm
 • Minimalno prekritje: 0,8 m
 • Maksimalno prekritje: 2,0 m
 • Koeficient uporabnega volumna: 97%
 • Pregledovanje in čiščenje sta možna po celotnem sistemu (3D)
 • Zavzame malo prostora za shranjevanje
 • Preizkušeno MFPA Leipzig (vgradnja do 2 nivoja)

*Primer: 10.000m3=10.000/319=32 osnovnih elementov

Stormbrixx HD

ACO Stormbrixx HD600

Primerno za težek promet in globoko vgradnjo

 • Osnovni element 1205x602x343mm
 • Volumen elementa: bruto 219,5/neto 209 l
 • Osnovnih elementov/m3: 4,55
 • 2 elementa = 1 komora 1205x602x610mm
 • Minimalno prekritje: 0,8 m
 • Maksimalno prekritje: 3,4 m
 • Koeficient uporabnega volumna: 95%
 • Pregledovanje in čiščenje sta možna po celotnem sistemu (3D)
 • Zavzame malo prostora za shranjevanje
 • Preizkušeno DiBt

ACO Stormbrixx se lahko uporablja za izgradnjo podzemnega ponikalnega ali zadrževalnga sistema.

V ta namen nudi številne možnosti in ima naslednje prednosti:

 • Sistem plitve vgradnje temelji na tem, da se izkoristi čim večja površina, s čimer se poviša stopnja ponikanja v tla, s tem pa se zniža prostornina za zadrževanje vode.
 • Patentiran sistem za povezovanje s konektorji zagotavlja čvrstost in stabilnost sistema.
 • Odstranjevanje mulja iz sistema, ki ogroža njegovo funkcionalnost (niža prepustnost), se izvede brez dragih gradbenih posegov.
 • Gladke površine omogočajo lažje odstranjevanje akumuliranega mulja iz sistema (spiranje).
 • Možnost povezovanja cevi do DN 200 neposredno v bloke in do DN 400 v kontrolnem bloku
 • Kontrolni blok omogoča dostop opremi za pregled (kamere) in čiščenje (visokotlačni čistilniki)
 • Enostaven dostop do sistema
 • Kontrolni priključek profila DN 150 omogoča opremi za pregled in čistilnim pripomočkom enostaven in stroškovno učinkovit dostop v sistem
 • Odprta struktura sistema (bloki brez pregrad) omogoča enostavno premikanje opreme za pregled in čiščenje po celotnem ponikovalnem polju
 • Konstrukcija polblokov je prilagojena enostavnemu premikanju inšpekcijskih kamer in izpiralnih sistemov, brez ostrih robov, za katere bi se lahko zataknile.
 • Skladiščenje, transport, ravnanje in montaža so bistveno poenostavljeni zaradi zasnove polblokov, ki omogoča vklapljanje elementov drug v drugega, s čimer se znatno zmanjša prostor za skladiščenje
 • Postavitev sistema prilagajamo prostoru, ki ga imamo na voljo.


Naša tehnična podpora vam je na voljo za tehnično svetovanje pri izdelavi projektne dokumentacije:

Podpora vključuje:

 • Izbor, dimenzioniranje in tudi potrebno količino izbranih produktov kot so linijski požiralniki in odtoki, usedalniki, izločevalci maščob, mineralnih olj ali težkih kovin – ob upoštevanju veljavnih smernic
 • Dimenzioniranje in konfiguriranje ponikovalnih in zadrževalnih sistemov
 • Zasnovo jaškov z regulacijo pretoka (če je potrebno)
 • Izdelavo ustreznih risb in detajlov umestitve (če je potrebno)
 • Izdelavo popisnih tekstov, tehničnih navodil in opisov za posamezne produkte

Kontaktirajte nas!

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

Darja Rup inž. gradb.
Mob. 041 831 752
darja.rup@aco.si

ACO Stormbrixx N18 katalogpdf
ACO Stormbrixx_vgradnja in vzdrževanjepdf
Primer vgradnje - obrtna conapdf
ACO Stormbrixx ponikanje - popis delxls
ACO Stormbrixx zadrževanje - popis delxls
ACO Stormbrixx adapter za dostopni jašek (314075)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi ‍DN110 (314026)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN160 (314027)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN200 (314028)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN250 (314048)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN315 (314029)dwg
ACO Stormbrixx adapter za priklop cevi DN400 (314030)dwg
ACO Stormbrixx čelna stena HD (314062)dwg
ACO Stormbrixx čelna stena SD (314091)dwg
ACO Stormbrixx kanalski pokrov SA 160 (314044)dwg
ACO Stormbrixx kanalski pokrov SA 400 - ventilacija (314053)dwg
ACO Stormbrixx kanalski pokrov SA 400 (314043)dwg
ACO Stormbrixx osnovni element HD (314061)dwg
ACO Stormbrixx osnovni element SD (314090)dwg
ACO Stormbrixx pokrov HD (314022)dwg
ACO Stormbrixx pokrov SD (314092)dwg
ACO Stormbrixx povezovalec HD (314023)dwg
ACO Stormbrixx revizijski jašek HD (27034)dwg
ACO Stormbrixx zgornji del - dostop. jašek (89013)dwg
ACO Stormbrixx zgornji del z dotokom - dostop. jašek (89014)dwg
Ponikovalno polje ACO Stormbrixx SD - primer vgradnjepdfdwg
Ponikovalno polje ACO Stormbrixx HD - primer vgradnjepdfdwg
ACO Stormbrixx ponikanje - navodila za vgradnjopdfdwg
ACO Stormbrixx zadrževanje - navodila za vgradnjopdfdwg