Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO DRAIN® Multiline Seal in

Po 40 letih kontinuiranih naložb v razvoj kanalet za linijsko odvodnjavanje ACO znova dviga standarde na najvišjo raven. Soočeni z resnim problemom možne kontaminacije podtalnice zaradi spiranja nevarnih snovi iz povoznih in drugih površin smo razvili inovativno rešitev za absolutno vodotesnost spoja med kanaletami z gumijastim EPDM tesnilom, integriranim v telo kanalete.

Pri konvecionalnih kanaletah za odvodnjavanje padavinskih voda se določena količina vode izgubi zaradi propustnih spojev med kanaletami. Nove ACO Multiline Seal in kanalete prispevajo k ciljno usmerjenemu odvodnjavanju in obdelavi površinskih voda, kar potrjuje dolgoletno testiranje in potrditev inštituta IKT za podzemno infrastrukturo (Gelsenkirchen).


V zgodnji fazi preprečujemo nepopravljivo škodo.

Padavine, ki tečejo po prometnih površinah so veliko bolj onesnažene kot si mislimo. Med neurji se iz stavb in cest izpirajo nečistoče, ki pronicajo v podtalnico, kjer lahko povzročijo veliko škodo. Pogosto vsebujejo težke kovine, mineralna olja, različne usedline in naftne derivate.


Prenesi brošuro


Vodotesen linijski požiralnik = kanaleta s tesnilom + vodotesen material kanalete

Lahkotno rokovanje

Robustnost telesa kanalete je dodatno poudarjena z izboljšano konstrukcijo, ki prispeva k optimiziranju pri postopku vgradnje. Iz tega razloga se zahtevana kakovost betona za vgradnjo kanalete zmanjša na C 12/15 za razrede obremenitve od A 15 do C 250.

Izboljšano samočiščenje

Učinek samočiščenja je zaradi izjemno gladkih in neprekinjenih spojev med kanaletami še izboljšan, kar hkrati dodatno pospešuje pretok vode.

Preizkušen material

ACO kanalete iz polimernega betona so lažje od betonskih in imajo hkrati enako nosilnost, kar je še kako pomembna prednosti pri rokovanju, prevozu in montaži.

Enostavno spajanje

Kanalete se spajajo tako, da jih polagamo in spajamo od zgoraj navzdol. Vse ostalo okoli vgradnje ostaja nespremenjeno in enako standardni vgradnji.


Sistem linijskih požiralnikov ACO Multiline in ACO dopolnjuje širok izbor pokrivnih rešetk, ki zadovoljujejo skoraj vse arhitektonske, estetske, funkcionalne in obremenitvene zahteve.

Pokrivne rešetke so neodvisne od teles kanalet, zato se lahko med seboj tudi kombinirajo. Litoželezne pokrivne rešetke so dodatno zaščitene proti koroziji (KTL).

Pri načrtovanju velja pravilo, da naj bi bile pokrivne rešetke iz istega materiala kot je rob kanalete - lito železo, vroče cinkano jeklo, nerjaveče jeklo. Materialna enakost roba s pokrivno rešetko omogoča enoten videz in preprečuje kontaktno korozijo.

Drainlock nove pokrivne rešetke

Rešetke iz nerjavečega jekla


Rešetke iz pocinkanega jekla


Rešetke iz litega železa


Rešetke iz kompozitnih materialovACO Seal In N22 katalogpdf
Prospekt Multiline Seal inpdf
ACO Multiline kanalete - Priporočila za vgradnjo v asfalt, A15 - C250pdfdwg
ACO Multiline kanalete - Priporočila za vgradnjo v asfalt, D400 - E600pdfdwg
ACO Multiline kanalete - Priporočila za vgradnjo v beton, A15 - E600pdfdwg
ACO Multiline kanalete - Priporočila za vgradnjo v tlak, A15 - C250pdfdwg
ACO Multiline kanalete - Priporočila za vgradnjo v tlak, D400 - E600pdfdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V100 S 500 mmdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V100 S 500 mm z LLD tesnilomdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V100 S 1000 mmdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V100 S 1000 mm z LLD tesnilomdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V100 S - zbiralnik - kratka izvedbadwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V100 S - zbiralnik - dolga izvedbadwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V100 C 250 - KOMPOZITNA pdf
ACO DRAIN Multiline Seal in V100 C 250 - KOMPOZITNAdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V150 500 mmdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V150 500 mm z LLD tesnilomdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V150 - zbiralnikdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V150 - kanaleta z kaskadnim padcem 10-20mmdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V150 1000 mm s padcemdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V150 1000 mm z LLD tesnilomdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V200 S 500 mmdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V200 S 500 mm z LLD tesnilom dwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V200 S 1000 mmdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V200 S 1000 mm z LLD tesnilomdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V200 S - zbiralnikdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V200 S 1000 mm s kaskadnim padcemdwg
ACO DRAIN Multiline Seal in V150pdf
ACO DRAIN Multiline Seal in V200 Spdf
ACO DRAIN Multiline Seal in V100pdf