Collect: zbiranje

Padavinske vode iz utrjenih površin oz. druge obdelave potrebne tekočine se preko sistema za odvodnjavanje v najkrajšem možnem času in čim učinkoviteje zberejo. Naši proizvodi iz tega dela sistemske verige zagotavljajo zaščito, varnost ter udobje ljudi, poslopij in prometnih poti.

Linijski požiralniki
Cestni in dvoriščni požiralniki
Kanalizacijski pokrovi
Požiralniki za ravne strehe in terase
Talni požiralniki

Clean: čiščenje ter obdelava

S pomočjo fizikalnih, kemičnih in bioloških postopkov se zbrane padavinske vode ali druge tekočine obdelajo do takšne stopnje da izpolnjujejo vse pogoje za izpust v javno kanalizacijsko omrežje ali s ponikanjem nazaj v naravno okolje.

Naši proizvodi iz tega dela sistemske verige ustvarjajo pogoje za recikliranje in trajnostno rabo.

Izločevalci lahkih tekočin
Izločevalci maščob
Izločevalci težkih kovin
Pametni izločevalci

Hold: zadrževanje


Zbiralniki, zapore in armature zagotavljajo da tekočine ostanejo v sklopu sistema za odvodnjavanje ter omogočajo njeno kontrolirano upravljanje.

Naši proizvodi iz tega dela sistemske verige pripomorejo k večji zaščiti in varnosti pri extremnih dogodkih kot so neurja, poplave ali pa pri rokovanju z okolju škodljivimi tekočinami.

Zadrževalni sistem
Ponikalni sistem
Regulatorji pretoka
Protipovratne armature

Release: črpanje, odvajanje in ponovna uporaba

Črpalke, Črpališča in ponikalni sistemi transportirajo zbrane in obdelane vode v lokalne kanalizacijske sisteme ali naravne prejemnike kot so reke, jezera ali podtalnica.

Naši proizvodi iz tega dela sistemske verige sestavljajo naprave in izdelki za prečrpavanje in ponikanje padavinskih vod.

Ponikalni sistem
Črpališča
Drevesne rešetke
Travne rešetke

TOP