Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO WaterCycle ponuja rešitve odvodnjavanja za podnebne spremembe v bližnji prihodnosti

Globalne podnebne spremembe so med drugim vzrok za vse pogostejše ekstremne vremenske pojave, kot so suša in močni nalivi. Če k temu prištejemo še hitro urbanizacijo, ki naj bi se do leta 2050 podvojila, bodo zmogljivosti večine kanalizacijskih sistemov pod prevelikimi obremenitvami. Zato je potrebno spremeniti našo miselnost in čim prej spremeniti način načrtovanja industrijskih in komercialnih projektov. Če želimo zagotoviti trajnostno upravljanje s padavinskimi vodami, bi lahko z njenim zbiranjem, čiščenjem in ponovno uporabo ali takojšnjim odvajanjem v podtalnico zmanjšali in obvladali nevarnosti za zdravje in življenje ljudi ter zagotovili večjo varnost in zaščito njihove lastnine.
Podjetje ACO ponuja rešitve za upravljanje s površinskimi vodami naslednje generacije, ki kontrolirajo tok vode od njenega zbiranja, čiščenja in zadrževanja do pravočasnega in kontroliranega odvajanja nazaj v naravo, s čimer podpiramo naravni vodni cikel. Naše napredne rešitve trajnostnih sistemov so praktične in stroškovno učinkovite ter vam bodo pomagale pri obvladovanju voda v korist ljudi in okolja.

ACO WaterCycle zagotavlja rešitve za upravljanje z vodo v prihodnosti. Zato se ACO loteva vprašanja vode s pristopom ACO WaterCycle, katerega središče je optimalna funkcionalnost, okolje in trajnost. V ta namen ACO ponuja ključne elemente za optimalno odvodnjavanje s svojim vodnim ciklom Collect - Clean - Hold - Reuse. Z močno storitvijo ACO podpira vse skupine strank, od arhitekta do končnega uporabnika po načelu Train – Design – Support – Care.

collect: zbiranje vode

Sistemi za odvodnjavanje ACO hitro in učinkovito zbirajo vodo, kar zagotavlja varnost in udobje za ljudi, zgradbe in promet. ACO ponuja širok program različnih sistemov za odvodnjavanje, zasnovanih za optimalno delovanje glede na zahteve vsakega posameznega projekta.

Linijski požiralniki
Cestni in dvoriščni požiralniki
Kanalizacijski pokrovi
Požiralniki za ravne strehe in terase
Talni požiralniki

clean: čiščenje ter obdelava vode

Zbrana voda, ki vsebuje onesnaževalce različnih vrst, se predhodno obdela, preden se lahko izpusti v kanalizacijo, površinske vode ali uporabi za ponovno uporabo. Program izločevalcev ACO vključuje številne možnosti za ločevanje lahkih tekočin, kot so olje, bencin in maščobe, (fina) gošča in težke kovine. Skoraj vse te sisteme je mogoče dobaviti brez filtra in jih je mogoče opremiti z obvodnimi napravami.

Izločevalci lahkih tekočin
Izločevalci maščob
Izločevalci težkih kovin
Pametni izločevalci

hold: zadrževanje vode

Zbiralniki, zapore in armature zagotavljajo da tekočine ostanejo v sklopu sistema za odvodnjavanje ter omogočajo njeno kontrolirano upravljanje.
Naši proizvodi iz tega dela ACO WaterCycle pripomorejo k večji zaščiti in varnosti v ekstremnih situacijah, kot so neurja, poplave ali pa pri rokovanju z okolju škodljivimi tekočinami - na stroškovno učinkovit način.

Zadrževalni sistem
Ponikalni sistem
Regulatorji pretoka
Protipovratne armature

reuse: črpanje, odvajanje in ponovna uporaba

ACO ponuja infiltracijske sisteme za izpust vode v zemljo ter sisteme za shranjevanje, da se voda lahko uporablja za zalivanje zelenih površin. Poleg tega ACO ponuja sisteme za prosti izpust v kanalizacijo ali površinske vode z ali brez regulacije pretoka ter črpalke za transport vode na večje razdalje ali za premoščanje višinskih razlik.

Ponikalni sistem
Črpališča
Drevesne rešetke
Travne rešetke