Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO rešitve za železniško infrastrukturo

Glavni izziv načrtovanja in izgradnje železniških postaj je zagotoviti varnost potnikov in njihovo nemoteno premikanje. ACO sistemi za odvodnjavanje zagotavljajo učinkovito odvodnjavanje površinskih vod brez arhitektonskih ovir.

Železniške postaje in peroni

Učinkovito odvodnjavanje površinskih vod

Učinkovito odvodnjavanje peronov je predpogoj za varnost potnikov.

Enostavno vzdrževanje

Vgrajeni materiali v površinah peronov morajo biti trajni in enostavni za vzdrževanje, da lahko zagotovimo varno premikanje potnikov.

Izlitje nevarnih snovi

Nekontolirano izlitje okolju škodljivih snovi lahko povzroči onesnaženje podtalnice in s tem neposrednio nevarnost za okolje.


 • Izvedba vodotesnega linijskega požiralnika s pomočjo Seal in tehnologije †
 • Serijsko z EPDM tesnilom †
 • Kanaleta iz odpornega polimernega betona †
 • Enostavna vgradnja
 • Za zaščito podtalnice
 • Za zaščito gradbenega objekta
 • Hidravlični presek kanalete v obliki črke V za večji samočistilni učinek
 • Drainlock brezvijačno pritrjevanje pokrivnih rešetk
 • Pokrovi za zapolnitev s tlakom
 • Vodotesni in smradotesni
 • V skladu z EN 1253-4
 • Iz vročecinkanega jekla, aluminija ali nerjavečega jekla kvalitete AISI 304
 • Opremljeni s tesnili in vijaki
 • Modulni sistem za ponikanje in zadrževanje meteornih vod
 • Prost dostop v notranjost za pregled in vzdrževanje
 • Optimalna stabilnost
 • Visoka nosilnost
 • Poenostavljen transport in montaža

Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:

SIST EN 1433:2003/A1:2005

Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti.

SIST EN 124-2:2015

Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce.

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

Darja Rup inž. gradb.
Mob. 041 831 752
darja.rup@aco.si