Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO rešitve za železniško infrastrukturo

Glavni izziv načrtovanja in izgradnje železniških postaj je zagotoviti varnost potnikov in njihovo nemoteno premikanje. ACO sistemi za odvodnjavanje zagotavljajo učinkovito odvodnjavanje površinskih vod brez arhitektonskih ovir.

Železniške postaje in peroni

Učinkovito odvodnjavanje površinskih vod

Učinkovito odvodnjavanje peronov je predpogoj za varnost potnikov.

Enostavno vzdrževanje

Vgrajeni materiali v površinah peronov morajo biti trajni in enostavni za vzdrževanje, da lahko zagotovimo varno premikanje potnikov.

Izlitje nevarnih snovi

Nekontolirano izlitje okolju škodljivih snovi lahko povzroči onesnaženje podtalnice in s tem neposrednio nevarnost za okolje.


Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:

TOP