Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO RoofBloxx je celovita rešitev za upravljanje padavinskih vod, zasnovan za modre, zelene in modro-zelene strehe. Ta sistem omogoča inženirjem, da ustvarijo platformo za odvodnjavanje, ki arhitektom zagotavlja nujno potrebno prilagodljivost, potrebno za načrtovanje kreativnih, večnamenskih zelenih površin na strehah.

ACO Roofbloxx je sestavljen iz plitvih, vzdržljivih geocelularnih blokov iz umetne mase za shranjevanje padavinske vode. Sistem je hkrati popolnoma združljiv z ACO strešnimi požiralniki, cevmi in sistemi za odvodnjavanje površinskih voda.

V kombinaciji z ACO regulatorjem pretoka za modre strehe lahko enote ACO Roofbloxx shranjujejo deževnico na samem izvoru - na ta način lahko nadzorujemo pretok meteorne vode s strehe in zmanjšujemo obremenjevanje kanalizacijskih sistemov ob vršnih padavinah. Sistem lahko tudi trajno shranjuje določen delež vode, ki jo nato uporabljamo kot pasivni namakalni sistem.

ACO RoofBloxx

Prednosti:

 • Modularen sistem, enostavno prilagodljiv razpoložljivi površini
 • Izdelan iz 100% recikliranega polipropilena
 • Plitek dizajn visoke nosilnosti (800 kN/m2)
 • Prilagodljiva višina in s tem volumen akumulacije vode zahvaljujoč trem višinam blokov (85, 125 in 165 mm)
 • Koristna prostornina 90%
 • Primeren za vgradnjo pod območja za pešče in prometne površine
 • Uporablja se pod vodoprepustnimi in neprepustnimi površinami
 • Kompaktno pakiranje za enostavno rokovanje in shranjevanje
 • Kompatibilno z ACO strešnimi požiralniki, cevmi in sistemom za odvodnjavanje površinskih voda
 • Možno je pasivno namakanje z uporabo kapilarne vrvice

Področja uporabe:

 • Ravne zelene strehe z ekstenzivno ali intenzivno ozelenitvijo
 • Prometne površine (strehe podzemnih ali nadzemnih parkirnih hiš)
 • Sončne strehe (strešne površine namenjene vgradnji fotovoltaičnih panelov
 • Območja za pešce

ACO Roofbloxx je celovit sistem za upravljanje z deževnico na ravni strehi, primeren za modre, zelene in modro-zelene strehe.
"Modre in zelene strehe imajo zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju trajnostnih urbanih okolij, ki jih družba zaradi negativnih posledic podnebnih sprememb zelo potrebuje. Sistemi modrih in zelenih streh lahko prinesejo številne koristi za skupnost, pa tudi za posamezne stavbe, na katerih se nahajajo.

Najpomembnejše koristi so povezane z zniževanjem zračne temperature v mestih, povečanjem kakovosti zraka, zmanjševanjem hrupa in onesnaževanja zraka, zbiranjem deževnice, namakanjem, boljšo toplotno izolacijo in energetsko učinkovitostjo stavb ter krepitvijo biotske raznovrstnosti urbanih območij."

Modra streha

Modra streha je namenjena za shranjevanje deževnice in jo je mogoče razvrstiti kot 'aktivno' ali 'pasivno', odvisno od vrste in načina uporabljenih sistemov za odvodnjavanje.

Zelena streha

Zelena streha ali "živa streha" je streha, ki je delno ali v celoti prekrita z rastlinjem, zasajenim nad vodotesno membrano.

Modra - zelena streha

Modra / zelena streha je strešna zasnova, ki združuje prednosti obeh vrst streh. Lahko ima dodan rezervoar, ki zagotavlja pasivno namakanje vegetacije, zasajene na strehi.

RoofBloxx element

ACO RoofBloxx je osnovni element za zadrževanje meteornih voda na strehi. Izdelan je iz popolnoma recikliranega polipropilena, dobavljiv pa je v treh različnih višinah: 85 mm, 125 mm in 165 mm. Ima visoko nosilnost, 800 kN/m2, zato ga je mogoče vgraditi v različne tipe ravnih streh.

Elementi dimezij 500 x 500 mm se med seboj povezujejo tako, da se spajajo eden z drugim, zato pri samem sestavljanju ne potrebujemo nobenega drugega materiala (enak sistem velja za večslojne sisteme - in vertikalno povezovanje elementov).

ACO Regulator pretoka za modre strehe

Naloga ACO regulatorja pretoka za modre strehe je nadzor odtoka zbrane deževnice z modre stehe. Imamo dva tipa regulatorjev:
1. Brez varnostnega preliva (sl. 1)
2. Z varnostnim prelivom (sl. 2)
Regulator je kompatibilen z ACO strešnimi požiralniki.
Regulator ni tipski element, temveč se njegova zasnova prilagaja vsakemu posameznemu projektu. Glede na željeno količino pretoka in izbrano višino akumulacije vode v RoofBloxxu se izračuna potrebna velikost iztoka. V primerih, ko se uporablja varnostni preliv, pa se njegova višina prilagodi številu nivojev.

ACO RoofBloxx - drenažno - akumulacijska podloga

ACO RoofBloxx, drenažno-akumulacijska podloga, je lahek in modularen element za zelene strehe. Služi za akumuliranje deleža deževnice, ki se uporablja za pasivno namakanje humusnega sloja (zelena streha). Pod njo se lahko polaga Roofbloxx sistem kot zadrževalnik deževnice (modra streha). Čepasta oblika Rooflox podloge omogoča enostavno odtekanje viška vode.

Njena prilagodljivost se kaže v dejstvu, da jo je zlahka rezati in tako prilagajati različnim oblikam strešnih površin, medtem ko njena zasnova omogoča enostavno medsebojno povezovanje.


Kapilarna vrvica

V okviru proizvodnega programa Roofbloxx ponuja ACO tudi kapilarno vrvico. Kot že njeno ime pove, gre za vrvico, ki služi za namakanje zelene strehe, in sicer tako, da kapilarno prenaša deževnico, zbrano v RoofBloxx zbiralniku.

Zaščitni geotekstil

Zaščitni geotekstil se uporablja pod ACO RoofBloxx elementi za preprečevanje poškodb hidroizolacijske membrane, na katero se polagajo elementi.

Filtracijski geotekstil

Filtracijski geotekstil se polaga na ACO RoofBloxx sistem (elemente in drenažno-akumulacijsko podlogo) in služi za ločevanje zemlje/substrata od ACO Roofbloxx elementov. S tem je preprečeno izpiranje zemlje v zadrževalni del in naprej v strešne izlivnike.
Model

Roofbloxx 85

Roofbloxx 125

Roofbloxx 165

Šifra artikla

110001

110002

110003

Velikost (mm)

500 x 500 x 85

500 x 500 x 125

500 x 500 x 165

Material

Polipropilen

Polipropilen

Polipropilen

Barva

Črna

ČrnaČrna
Odprtost (perforiranost) vrhnje površine

~53%

~53%

~53%

Izkoriščenost volumna

~90%

~90%

~90%

Bruto prostornina

~0.021m3

~0.031m3

~0.041m3

Neto prostornina vode

~0.019m

~0.028m

~0.037m

Teža elementa

~2.2kg

~3.3kg

~4.4kg

Tlačna trdnost

Max. 800 kN/m2

Max. 800 kN/m2

Max. 800 kN/m2

Odtekanje / praznjenje

- @ 0% naklon

6.4 l/m/s

12.2 l/m/s

16.9 l/m/s

- @ 1% naklon

7.5 l/m/s

13.4 l/m/s

17.9 l/m/s

- @ 2% naklon

8.5 l/m/s

14.1 l/m/s

18.8 l/m/s

Biološka/kemijska odpornost

Odporno na delovanje plesni in alg, kemikalij in bakterij iz tal in bitumna.


Regulator pretoka za modre strehe

Tip regulatorja

Premer (mm)

Debelina pločevine (mm)

Varnostni preliv

50/75 SP3003Višino prilagoditi največji višini akumulacije
100/150 SP3803Višino prilagoditi največji višini akumulacije
50/753003Nima
100/1503803Nima

Drenažno-akumulacijska podloga

Šifra artikla

110008110007

Material

Reciklirani polipropilenReciklirani polipropilen
Velikost500 x 500 mm500 x 500 mm
(Skupna) višina30 mm60 mm
Tlačna trdnost kN/m2470618
Uporabni volumen l/m211.618

Filtracijski geotekstil

OpisGlede na normativMerska enotaMin. predpisana vrednost
Šifra artikla--27038
Vrsta--

Mehansko povezan netkani geotekstil

izdelan iz neprekinjenih vlaken

Material--100% UV stabilen polipropen
Debelina pri 2kPaEN 964-1mm1
Masa po enoti površineSIST EN ISO 9864g/m2125
Odpornost na CBR prebojSIST EN ISO 12236kN1,5
Natezna trdnost - vzdolžnaSIST EN ISO 10319kN/m9
Natezna trdnost - prečnaSIST EN ISO 10319kN/m10
Značilna velikost odprtineSIST EN ISO 12956µm105
Vodoprepustnost pravokotno na ravninoSIST EN ISO 11058l/m2/s115

Zaščitni geotekstil

Opis

Glede na normativ

Merska enota

Min. predpisana vrednost

Šifra artikla--27041
Vrsta--

Mehansko povezan netkani geotekstil

izdelan iz neprekinjenih vlaken

Material--100% UV stabilen polipropen
Debelina pri 2kPaEN 964-1mm2.9
Masa po enoti površineSIST EN ISO 9864g/m2325
Odpornost na CBR prebojSIST EN ISO 12236kN3,85
Natezna trdnost - vzdolžnaSIST EN ISO 10319kN/m24
Natezna trdnost - prečnaSIST EN ISO 10319kN/m24
Značilna velikost odprtineSIST EN ISO 12956µm90
Vodoprepustnost pravokotno na ravninoSIST EN ISO 11058l/m2/s60

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

Darja Rup inž. gradb.
Mob. 041 831 752
darja.rup@aco.si