Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Načrtovanje in izvedba sistema odvodnjavanja v predorih, zahteva posebno osredotočenost na varnost, požarno odpornost in trajnost z nizkimi stroške in vzdrževanja. ACO vam ponuja strokovnost, izkušnje in visokokvalitetne rešitve skladne z veljavnimi zahtevami evropske in lokalne normative.

Železniški predori

Izzivi pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju predorov

Kemična odpornost

Uporaba agresivnih snovi za preprečevanje nastajanja ledu in odstranjevanje oljnih madežev ter ostalih nevarnih snovi iz vozišča vodi do propadanja materialov z nizko kemično obstojnostjo.draga popravila.

Razlitje nevarnih snovi

V primeru prometne nesreče v predoru, odvajanje vnetljivih tekočin iz vozišča v najkrajšem možnem času zmanjša nevarnost požara.

Požarna varnost

Gradnja požarnih bezenov preprečuje širjenje ognja ali vnetljivih tekočin. To ne ščiti samo ljudi v predoru amoak tudi drago gradbeno substanco ter inštalacije.Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:

TOP