Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Načrtovanje in izvedba sistema odvodnjavanja v predorih, zahteva posebno osredotočenost na varnost, požarno odpornost in trajnost z nizkimi stroške in vzdrževanja. ACO vam ponuja strokovnost, izkušnje in visokokvalitetne rešitve skladne z veljavnimi zahtevami evropske in lokalne normative.

Železniški predori

Izzivi pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju predorov

Kemična odpornost

Uporaba agresivnih snovi za preprečevanje nastajanja ledu in odstranjevanje oljnih madežev ter ostalih nevarnih snovi iz vozišča vodi do propadanja materialov z nizko kemično obstojnostjo.draga popravila.

Razlitje nevarnih snovi

V primeru prometne nesreče v predoru, odvajanje vnetljivih tekočin iz vozišča v najkrajšem možnem času zmanjša nevarnost požara.

Požarna varnost

Gradnja požarnih bezenov preprečuje širjenje ognja ali vnetljivih tekočin. To ne ščiti samo ljudi v predoru amoak tudi drago gradbeno substanco ter inštalacije.  • Izločevalci lahkih tekočin iz steklenih vlaken
  • Razred obremenitve od A15 do D400
  • Nominalne dimenzije od 3 do 100 l / s
  • Strukturna stabilnost 50 let
  • Razred I po SIST EN 858:2002 (<5 mg / l)

ACO sistem za havarije

  • Avtomatski zaporni ventil za nevarne snovi
  • Iz armiranega betona po DIN 4282
  • Za izvedbo kot vmesni ventil
  • Z električnim pogonom - zmogljivost z ali brez eksplozijske zaščite
  • Čas zapiranja 10 sekund

Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:

SIST EN 1433:2003/A1:2005

Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti.

SIST EN 124-2:2015

Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce.

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

Darja Rup inž. gradb.
Mob. 041 831 752
darja.rup@aco.si

ACO. we care for water

Footer

TOP

O nas

Smo podjetje s tremi rdečimi stolpci v logotipu. Naše ime je sinonim za kvalitetne in inovativne rešitve namenjene zbiranju, odvodnjavanju in obdelavi padavinskih vod v visoko- in nizkogradnji. Več ...

Prodajna mreža Več ...

ACO Worldwide

Podjetje ACO je prisotno v več 47 državah, s 37 proizvodnimi enotami v 18-ih državah, na štirih kontinentih. Po vsem svetu zaposlujemo več kot 5000 sodelavcev, v letu 2021 smo ustvarili realizacijo v višini nekaj več kot 1.0 milijarde EUR.

Kontakt

ACO Gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.
Obrtniška ulica 9, 3240 Šmarje pri Jelšah
T: 03/ 817 18 80
F: 03/ 817 18 82
E: info@aco.si