Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Avtoceste

ACO vam nudi kompletne rešitve upravljanja s površinskimi vodami na avtocestah. Poleg sistemov za točkovno in linijsko odvodnjavanje, poskrbimo tudi za ustrezno obdelavo površinskih voda pred izpustom v prejemnik ali podtalnico. Naši sistemi vključujejo tako rešitve za vozišča in parkirišča ter servisne površine. Trajnost in varnost sta pri nas na prvem mestu.

Izzivi pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju avtocest

Akvaplaning

Ob deževju se na vozišču pogosto oblikujejo luže, ki povečujejo tveganje za nenedzorovan zdrs vozil, kar je mnogim znano kot akvaplaning - eden najpogostejših vzrokov prometnih nesreč. Med vožnjo se med pnevmatiko in cesto nabira plast vode, kar ima za posledico izgubo stika s tlemi, ki povzroči zdrs ali v bolj kritičnih situacijah izgubo nadzora nad vozilom.

Zadrževanje vode na vozišču

V primerih majhnega vzdolžnega naklona vozišča ali na področjih brez vzdolžnega naklona se padavinska voda lahko zadržuje na prehitevalnem pasu ali na robu vozišča, kar lahko prestavlja resno nevarnost za odvijanje prometa.

Razlitje okolju škodljivih tekočin in onesnaženje s težkimi kovinami

V primeru prometne nesreče in izliva nevarnih snovi po vozišču, obstaja resna nevarnost onesnaženja prsti in podtalnice. Po drugi strani pa se tudi pri normalnem odvijanju prometa na vozišču nalagajo ostanki pnevmatik, prah iz zavornih diskov ki vsebuje težke kovine ter kaplje mineralnih olj in naftnih derivatov, ki so tudi vsi po vrsti nevarni za onesnaženje podtalnice.

 • Monolitna kanaleta iz polimernega betona za največje obremenitve
 • Velike vtočne odprtine za učinkovito odvodnjavanje
 • Robustna kanaleta odporna na sol, zmrzal in lom
 • Idealno za prečno in vzdolžno odvodnjavanje vozišč
 • V natur barvi obremenitev F900 v antracit barvi obremenitev D400 po SIST EN 1433
 • Cestni robnik in odvodnjavanje v enem elementu
 • Monolitna izvedba
 • Iz polimernega betona odpornega na sol in zmrzal
 • Posebni elementi za krožišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine
 • Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433


 • Visokozmogljiv sistem kanalet z rego
 • Za odvodnjavanje površinskih vod in hkratno zadrževanje
 • Šest nazivnih velikosti in pet vrst vtočnih reg
 • Za velike površine in težke obremenitve
 • Materiali: telo kanalete: polipropilen
 • rege: vročecinkano jeklo ali lito železo
 • Vodoneprepustni stiki • Izločevalci lahkih tekočin iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni
 • Majhna teža in visoka obstojnost
 • Možnost globoke vgradnje
 • Visoka kemična odpornost


ACO HMS

 • Izločevalec težkih kovin
 • Iz armiranega betona
 • Visoka učinkovitost
 • Kompaktna konstrukcija
 • Enostavno vzdrževanje
 • Modulni sistem za ponikanje in zadrževanje meteornih vod
 • Prost dostop v notranjost za pregled in vzdrževanje
 • Optimalna stabilnost
 • Visoka nosilnost
 • Poenostavljen transport in montaža

SIST EN 1433:2003/A1:2005

Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti

SIST EN 858-1

Ločevalni sistemi za lahke tekočine (olje in gorivo) - 1. del: Načela načrtovanja proizvoda, značilnosti in preskušanje, označevanje in kontrola kakovost.


SIST EN 858-2

Izločevalniki lahkih tekočin (npr. olja, bencina) - 2. del: Izbira najmanjše velikosti, vgraditev, obratovanje in vzdrževanje.

Z zadovoljstvom vam svetujemo pri načrtovanju sistema za upravljanje s padavinsko vodo.

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

Darja Rup inž. gradb.
Mob. 041 831 752
darja.rup@aco.si