Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Streha, terasa in fasada

Streha, fasada in terasa so mejne površine objekta. Njihova zasnova je zelo pomemben del celotne zgradbe. Napake pri načrtovanju odvodnjavanja lahko privedejo do poškodb celotne zgradbe ali vplivajo na vrednost nepremičnine. V ekstremnih primerih lahko pride celo do propada stavbe. Pri načrtovanju teh območij je treba upoštevati številne dejavnike, kot so lokalna klima, predpisi, arhitekturne in konstrukcijske zahteve.

 • Nizkoprofilne kanalete za vgradnjo v površine z omejeno višino
 • Polimerni beton ne vpija vode in je odporen na sol in zmrzal
 • Široka izbira pokrivnih rešetk iz različnih materialov
 • Vodotesna izvedba s tipskimi iztočnimi elementi
 • Linijski požiralniki z bočnimi odprtinami za odvodnjavanje površin s prodcem
 • Iz vroče cinkanega ali nerjavečega jekla
 • Nastavljiva višina 55-168 mm
 • Nizka teža (enostavne za transport in preprosta namestitev)
 • Prijazne pešcem in invalidskim vozičkom

ACO Jet

 • Primerno za velike ravne strehe
 • Iz litega železa in nerjavečega jekla
 • Povečana hidravlična kapaciteta
 • Vertikalni odtok
 • Negorljivo A1, v skladu z EN 1253-2
 • Za glavno ali zasilno odvodnjavanje ravnih streh
 • Vpenjanje ali lepljenje izolacijskih trakov
 • Možnost montaže grelca
 • Negorljivo A1, v skladu z EN 1253-2
 • Iz litega železa in nerjavečega jekla
 • Prilagodljiva višina glede na debelino nasutja
 • Za ekstenzivno in intenzivno pozelenitev

VIDEO: Streha, terasa in fasada

Csm Roof Terace Face Video Thumb F0c02b063e

Obilne padavine

Ravne strehe so občutljivo arhitekturno območje, kjer je še posebej pomembna strokovna zasnova odvodnjavanja. Če dež pada na ravno površino, se lahko zelo hitro nakopiči velika količina vode. Močni in pogosti nalivi zahtevajo učinkovito odvodnjavanje za zaščito objekta.


Neovirano gibanje

Sodobne javne zgradbe morajo zagotoviti prost dostop in neovirano gibanje brez ovir na vseh zunanjih in notranjih področjih. Za doseganje visokih arhitekturnih standardov morajo biti sistemi za odvodnjavanje fasad optimalno vgrajeni v obdajajočo površino. Višina kanalete mora biti z milimetrsko natančnostjo poravnana s talno oblogo. Hkrati morajo preprečiti kopičenje vode in škropljenje med obilnimi padavinami.

Protipožarna zaščita

Vsak projekt mora biti v skladu s protipožarnimi predpisi. Strešna konstrukcija mora biti načrtovana, nameščena in vzdrževana tako, da zagotavlja varnost oseb v stavbi v primeru požara ali dima.


Evropske norme in predpisi

 • EN 1253 - Odtoki v stavbah
 • EN 12056-3:2000 - Sistemi za odvodnjavanje v stavbah
 • EN 13501 - Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb