Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO KerbDrain je bil razvit posebno za projektante in arhitekte, ki želijo uporabiti optimalni sistem odvodnjavanja na cestiščih, parkiriščih, hitrih cestah in urbanih središčih. ACO Kerbdrain se lahko uporabi tam, kjer obstoječi proizvodi predstavljajo težko vgradnjo in neekonomično vgradnjo.

ACO KerbDrain

Lastnosti:

  • Modulni sistem omogoča vsestransko uporabo: možnost polaganja v radiju, zbiralniki za priklop na kanalizacijo, elementi z revizijskim pokrovom in elementi za obvladovanje višinskih ovir
  • Dolžine elementov 50 in 100 cm, razred obremenitve D400 kN
  • Zanesljivo in učinkovito odvodnjavanje padavinskih vod s prometnih površin, zahvaljujoč bočnim odprtinam površine 147 cm2/m
  • Enostavno čiščenje z visokotlačnim izpiranjem preko revizijskega elementa ali zbiralnika
  • Polimerni beton je trajno obstojen ter odporen na zmrzal, sol in kemikalije

Odvodnavanje + robnik = Kerbdrain

ACO Kerbdrain kanalete + robnik so izdelane iz polimernega betona ter so namenjene odvodnjavanju vozišč, krožišč, parkirnih prostorov ter mnogih ostalih površin.

Dolgoletne izkušnje s to obliko odvodnjavanja na hitrih cestah, lokalnih cestah, poteh in parkiriščih so pokazale, da je sistem odvodnjavanja za vzdrževanje ekonomsko učinkovit.
Nizka teža, popolna integracija kanalete z robnikom in enostavno čiščenje predstavljajo stroškovne prednosti pri vgradnji kakor tudi pri uporabi.

Standardni robnik za mestna področja
Zaobljeni robnik za odvodnavanje avtoceste
  • Odvodnjavanje in razmejevanje v urbanih središčih
  • Krožni prometi
  • Vzdolžno odvodnjavanje vozišč
  • Avtobusna postajališča
  • Parkirni prostori
ACO N22_08 Kerbdrainpdf
ACO Kerbdrain prospekt_englpdf
ACO KerbDrain animacijaYoutube
Priporočilo za vgradnjo ACO KerbDrain robnikov v tlakovano površinopdfdwg
Priporočilo za vgradnjo ACO KerbDrain robnikov v betonsko površinopdfdwg
Priporočilo za vgradnjo ACO KerbDrain robnikov v asfaltno površinopdfdwg