ACO Qmax je najzmogljivejši sistem za odvodnjavanje in v kolikor je potrebno tudi za istočasno zadrževanje padavinskih vod. Razvit je bil z namenom, da bi se zadovoljile potrebe po čimbolj učinkovitem in ekonomičnem odvodnjavanju velikih površin in odvajanju velikih količin padavinskih vod.

Unikatna in patentirana oblika kanalete ACO Qmax omogoča pri vgradnji izvedbo neprekinjene betonske konstrukcije, saj odprtine pod vtočno rego zagotavljajo izvedbo neprekinjene armiranobetonske vezi, ki tvori celoto in zagotavlja dolgoročno stabilnost vgrajenega kanala ter hkrati visoko nosilnost zaključne površine.

ACO Qmax

Prednosti:

 • V šestih velikostih: 150, 225, 350, 550, 700 in 900 mm
 • Odvodnjavanje, zadrževanje in kontroliran iztok
 • "Peavement beam" izvedba neprekinjene AB vezi in ojačanje konstrukcije
 • Elementi dolžine 2 m, narejeni iz enega kosa, vodotesni, material MDPE
 • Osem tipskih vtočnih reg za različna področja vgradnje in vrste zaključnih tlakov
 • Spoji med posameznimi elementi se izvajajo s tesnili po sistemu utor in pero, kar zagotavlja izvedbo popolnoma vodotesne linije kanala
 • Za razrede obremenitve A15 do F900 kN
 • Kovinska sidra dolžine 150 mm na vsakih 500 mm za sidranje vtočne rege v betonsko podlago

Qmax je vsestransko uporaben in posebej primeren kadar imamo opravka z:

 • Velikimi prispevnimi površinami
 • Velikimi količinami vode
 • Težkimi obremenitvami
 • Potrebi po zadrževanju ali omejenim iztokom v kanalizacijo ali vodotok
 • Omejenimi investicijskimi stroški
 • Omejenim številom iztokov
Q-Flow vroče cinkano jeklo
Q-Guard vroče cinkano jeklo
Q-Slot vroče cinkano jeklo
Q-Flow duktilna litina
Q-Guard duktilna litina
ACO Q-Guard rega Composite siva
ACO Q-Guard rega Composite črna
ACO Q-Road duktilna litina
ACO Qmax 150/225
ACO Qmax 350/550
ACO Qmax 700/900
 • Trgovsko industrijski objekti
 • Mestna središča
 • Cone za pešce
 • Distribucijski centri
 • Avtocestna postajališča
 • Parkirišča za osebna in tovorna vozila
 • Letališke površine
 • Kontejnerski terminali
 • Pristaniški pomoli
 • Trajnostno upravljanje s padavinskimi vodami
ACO Qmax N18 katalogpdf
TOP