ACO Qmax je najzmogljivejši sistem za odvodnjavanje in v kolikor je potrebno tudi za istočasno zadrževanje padavinskih vod. Razvit je bil z namenom, da bi se zadovoljile potrebe po čimbolj učinkovitem in ekonomičnem odvodnjavanju velikih površin in odvajanju velikih količin padavinskih vod.

Unikatna in patentirana oblika kanalete ACO Qmax omogoča pri vgradnji izvedbo neprekinjene betonske konstrukcije, saj odprtine pod vtočno rego zagotavljajo izvedbo neprekinjene armiranobetonske vezi, ki tvori celoto in zagotavlja dolgoročno stabilnost vgrajenega kanala ter hkrati visoko nosilnost zaključne površine.

ACO Qmax

Qmax je vsestransko uporaben in posebej primeren kadar imamo opravka z:

 • Velikimi prispevnimi površinami
 • Velikimi količinami vode
 • Težkimi obremenitvami
 • Potrebi po zadrževanju ali omejenim iztokom v kanalizacijo ali vodotok
 • Omejenimi investicijskimi stroški
 • Omejenim številom iztokov
NOVO! Q-Flow Composite črna

Material: Kompozitna plastika
Razred obremenitve: A15 do F900
Uporaba: Komercialni in industrijski objekti, avtoceste, pristanišča in letališča
Vgradnja: Zaključni sloj beton ali asfalt
Širina vtočne rege: 25 mm
Vtočna površina rege: 18.400 mm2/m
Kemijska obstojnost: Olja, benzini, diesel, sol, sredstva proti zmrzovanju
Zaščita vtočne rege za čas gradnje: Izdobavi se skupaj s kanaleto

NOVO! Q-Guard Composite črna

Material: Kompozitna plastika
Razred obremenitve: A15 do F900
Uporaba: Parkirišča, urbana središča, stanovanjski in poslovni objekti
Vgradnja: Zaključni sloj beton ali asfalt
Širina vtočne rege: 9 mm
Vtočna površina rege: 10.700 mm2/m
Kemijska obstojnost: Olja, benzini, diesel, sol, sredstva proti zmrzovanju
Zaščita vtočne rege za čas gradnje: Izdobavi se skupaj s kanaleto

NOVO! Q-Flow Composite siva

Material: Kompozitna plastika
Razred obremenitve: A15 do F900
Uporaba: Komercialni in industrijski objekti, avtoceste, pristanišča in letališča
Vgradnja: Zaključni sloj beton ali asfalt
Širina vtočne rege: 25 mm
Vtočna površina rege: 18.400 mm2/m
Kemijska obstojnost: Olja, benzini, diesel, sol, sredstva proti zmrzovanju
Zaščita vtočne rege za čas gradnje: Izdobavi se skupaj s kanaleto


Q-Slot vroče cinkano jeklo

Material: Vroče cinkano jeklo
Razred obremenitve: A15 do D400
Uporaba: Parkirišča, urbana središča, stanovanjski in poslovni objekti
Vgradnja: Zaključni sloj tlakovci, kamen, talne plošče (do debeline 100 mm)
Širina vtočne rege: 10 mm
Vtočna površina rege: 10.000 mm2/m
Kemijska obstojnost: Olja, benzini, diesel, sol, sredstva proti zmrzovanju
Zaščita vtočne rege za čas gradnje: N/A

Q-Flow vroče cinkano jeklo

Material: Vroče cinkano jeklo
Razred obremenitve: A15 do F900
Uporaba: Komercialni in industrijski objekti, avtoceste, pristanišča in letališča
Vgradnja: Zaključni sloj beton
Širina vtočne rege: 26 mm
Vtočna površina rege: 18.106 mm2/m
Kemijska obstojnost: Olja, benzini, diesel, sol, sredstva proti zmrzovanju
Zaščita vtočne rege za čas gradnje: Izdobavi se skupaj s kanaleto

Q-Guard vroče cinkano jeklo

Material: Vroče cinkano jeklo
Razred obremenitve: A15 do F900
Uporaba: Parkirišča, urbana središča, stanovanjski in poslovni objekti
Vgradnja: Zaključni sloj beton ali asfalt
Širina vtočne rege: 10 mm
Vtočna površina rege: 8.356 mm2/m
Kemijska obstojnost: Olja, benzini, diesel, sol, sredstva proti zmrzovanju
Zaščita vtočne rege za čas gradnje: Izdobavi se skupaj s kanaleto


Q-Flow duktilna litina

Material: Duktilna litina
Razred obremenitve: A15 do F900
Uporaba: Komercialni in industrijski objekti, avtoceste, pristanišča in letališča
Vgradnja: Zaključni sloj beton ali asfalt
Širina vtočne rege: 26 mm
Vtočna površina rege: 18.775 mm2/m
Kemijska obstojnost: Olja, benzini, diesel, sol, sredstva proti zmrzovanju
Zaščita vtočne rege za čas gradnje: Izdobavi se skupaj s kanaleto

Q-Guard duktilna litina

Material: Duktilna litina
Razred obremenitve: A15 do F900
Uporaba: Parkirišča, urbana središča, stanovanjski in poslovni objekti
Vgradnja: Zaključni sloj beton ali asfalt
Širina vtočne rege: 8 mm
Vtočna površina rege: 10.925 mm2/m
Kemijska obstojnost: Olja, benzini, diesel, sol, sredstva proti zmrzovanju
Zaščita vtočne rege za čas gradnje: Izdobavi se skupaj s kanaleto

ACO Qmax 150/225
ACO Qmax 350/550
ACO Qmax 700/900
 • Trgovsko industrijski objekti
 • Mestna središča
 • Cone za pešce
 • Distribucijski centri
 • Avtocestna postajališča
 • Parkirišča za osebna in tovorna vozila
 • Letališke površine
 • Kontejnerski terminali
 • Pristaniški pomoli
 • Trajnostno upravljanje s padavinskimi vodami
ACO Qmax N18 katalogpdf
ACO Qmax 150ZIP pdfZIP dwg
ACO Qmax 225ZIP pdfZIP dwg
ACO Qmax 350ZIP pdfZIP dwg
ACO Qmax 550ZIP pdfZIP dwg
ACO Qmax 700ZIP pdfZIP dwg
ACO Qmax 900ZIP pdfZIP dwg
ACO Qmax revizijski elementiZIP pdfZIP dwg

ACO Qmax 150 - popis delxlsx
ACO Qmax 225 - popis delxlsx
ACO Qmax 350 - popis delxlsx
ACO Qmax 550 - popis delxlsx
ACO Qmax 700 - popis delxlsx
ACO Qmax 900 - popis delxlsx

TOP