Soustvarjamo moderne avtoceste, predore in premostitvene objekte.

Vse se začne pri načrtovanju

Inovativna rešitev za absolutno vodoneprepustnost spoja kanalete s pomočjo gumijastega tesnila, integriranega v telo kanalete

Elegantno in hkrati učinkovito odvodnjavanje različnih površin z ozko rego.

Globalne podnebne spremembe povzročajo vse pogostejše ekstremne vremenske pojave kot so suše in močni nalivi. Če k temu prištejemo še hitro urbanizacijo, ki naj bi se do leta 2050 podvojila, bodo zmogljivosti obstoječih kanalizacijskih sistemov pod velikim pritiskom. Zato je potrebno pri načrtovanju industrijskih in komercialnih projektov omenjene vplive skrbno analizirati in povečati zmogljivosti za upravljanje s padavinsko vodo.

Obrnite se na našo prodajno in tehnično službo, za vsa vprašanja v zvezi z odvodnjavanjem v nizkogradnji, visokogradnji, obdelavo odpadnih vod in trajnostnem upravljanju s padavinsko vodo.

Vreme je postalo nepredvidljivo. ACO s svojimi inovativnimi Passavant Spin požiralniki iz litega železa predstavlja rešitev za prihodnost, za varno in moderno arhitekturo.


ACO. creating the future of drainage

Snujemo rešitve za okoljske izzive prihodnosti

Globalni izzivi, kot so podnebne spremembe in urbanizacija zahtevajo vedno bolj zapletene in kompleksne koncepte odvodnjavanja. Podjetje ACO razvija inteligentne sistemske rešitve, ki imajo obojestranski namen: ščititi ljudi pred vodo in varovati vodo pred ljudmi.

Na tržišče gledamo skozi oči svojih strank, zato lahko prepoznamo njihove potrebe in predlagamo rešitve, ki bodo zadovoljile njihove potrebe. Smo vodilno podjetje na trgu, ki ga odlikujeta mednarodno strokovno znanje in hkrati celovit lokalni pristop.

TOP