Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Drain. Aesthetic of the line.

Kaj pa, če bi odvodnjavanje lahko še okrepilo prepoznavnost dizajna?

ACO Drain. Aesthetic of the line.

Odvodnjavanje iz drugega zornega kota
Na odvodnjavanje se pogosto gleda kot na nujno zlo, ali kot čisto tehnični del infrastrukture objekta. Zdi se, kot da standardi in predpisi jasno določajo meje.

Tudi z vidika dizajna je odvodnjavanje vse prevečkrat nekaj, na kar se misli kasneje ali pa se obravnava zgolj kot sredstvo za odvajanje vode ali druge tekočine z določene površine.

Pri podjetju ACO to osnovno potrebo jemljemo zelo resno, saj ima odvajanje vode velik vpliv na varnost in udobje na vsaki površini. Toda kaj pa bi bilo, če bi nekaj tako preprostega, kot je odvodnjavanje, vam in vašim strankam lahko ponudilo veliko več?

Kaj pa, če odvodnjavanje zares spreminja podobe?

Kaj naredi razliko?

Če pogledamo drugače, je odvodnjavanje pomemben element vizualnega izgleda vsake odvodnjavane površine. Če bi se arhitekti in drugi ki odločajo o končnem izgledu zavedali izjemnih oblikovalskih možnosti, ki jih ponuja ACO, bi postalo celo ključna komponenta oblikovanja prostora.

S številnimi oblikovalskimi izbirami in kombinacijami ter razpoložljivimi materiali imate prav vi – arhitekti ali načrtovalci - tako v roki nekaj, s čimer lahko naredite bistveno razliko in ustvarite nekaj resnično izjemnega.

Ne glede na to, ali želite prikriti ali poudariti posamezne elemente, lahko črpate navdih iz naših privlačnih standardnih rešitev do popolnoma individualnih možnosti oblikovanja površin.

Prepustite se inspirirati s pomočjo ACO Visualizer! Povsem preprosto: zaženete konfigurator, izberete želeno zaključno površino in preverjate pokrivne rešetke.