Sistemi za odvodnjavanje v predorih, kjer sta varnost in zanesljivost ključnega pomena. Odvodnjavanje vozišča v predorih je pomembno zaradi večih stvari.

V prvi vrsti mora sistem ob deževju odvodnjavati padavinsko vodo ob vhodih v predore, kakor tudi vodo ki pride v predorsko cev z vozili. Kanalete morajo biti ustrezno dimenzionirane saj morajo v primeru nesreč učinkovito in hitro odvesti iz predora gorljive ali okolju nevarne tekočine.

Video

ACO Tunel katalog_eng (pdf)

Več na: ACOTunnel.com

TOP