Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Pri načrtovanju asfaltnih ali betonskih površin je potrebno poleg stopnje padavin razmišljati tudi o varnem in učinkovitem odvodnjavanju. To je še posebej pomembno na področjih z visoko frekventnim prometom in pri težkih obremenitvah. Za take primere imamo na razpolago optimalno rešitev s preizkušenimi betonskimi kanaletami Pfuhler Drain. Sistem Pfhuler združuje prepričljivo upravljanje s padavinsko vodo tudi pri ekstremnih obremenitvah. Veliki preseki preprečujejo konične obremenitve v kanalizacijskem sistemu z uravnoteženim zadrževalnim volumnom. Sistem kanalet z notranjim naklonom omogoča zbiranje in odvajanje površinske vode na večje razdalje brez dodatnih iztokov. Zaradi tega je sistem Pfuhler idealna izbira za učinkovito in varno odvodnjavanje velikih vodotesnih površin v okoljih s težkimi obremenitvami.

Pfuhler Drain betonske kanalete z utorom


Prednosti

  • Montaža brez betonskega temelja in stranskega obbetoniranja: Preizkušeno v skladu s SIST EN 1433 tip I do razreda F 900
  • Na voljo posebne komponente, specifične za projekt: čelne stene, elementi za križne, T- in vogalne povezave, zbiralniki z iztoki in tovarniško izdelani kanali s posebnimi dolžinami
  • Prometno varno in tiho delovanje pod obremenitvami zahvaljujoč monolitni zasnovi: brez gibljivih delov
  • Iz betona, odpornega na zmrzal in sol odpornega proti zmrzovanju in talilni soli, C 50/60 (razredi izpostavljenosti XC4 XF4 XD3 XA3 (WA))

Morda vas zanima:

  • City Drain betonske kanalete z utorom manjših dimenzij

Pfuhler Drain osnovna izvedba/ kanaleta z vgrajenim naklonom


Opis


Skupna dolžina elementa 4 m, z zgornjo površino nagnjeno ali ravno proti utoru, s prekinjenim ali neprekinjenim utorom. Po potrebi z oblikovanim robnikom višine od 3 do 15 cm, s klinastim drsnim tesnilom na spoju za tesno izvedbo linije kanala.


Pfuhler Drain iztočni zbiralnik


Opis

Dolžina 1,01 m, za povezavo linijskega požiralnika z kanalizacijskimi cevmi. Z rešetko iz litega železa, ki jo je mogoče zakleniti. Standardna komponenta v kombinaciji s cestnim požiralnikom po DIN 4052, izdelano kot monolitni jašek.


Pfuhler Drain revizijski element


Opis


Standardna komponenta z rešetko iz litega železa, ki jo je mogoče zakleniti. Dolžina 1,01m. Dostop do notranjosti kanala za čiščenje


Čelne zapore


Opis


Standardne komponente za zaključno zapiranje linije kanala na voljo tudi z betonsko oblogo jaška KG.


Pfuhler Drain vogalni element


Opis


Po potrebi izdelek po meri, spremenljive dolžine in kot, za prilagajanje linije kanala lokalnim razmeram ali projektantskim zahtevam. Geometrija kot običajna kanaleta.


Pfuhler Drain T-kos


Opis


Izdelek po meri, variabilna dolžina in priključni kot, za povezavo linije kanala s prečno linijo, geometrija kot običajna kanaleta.


Pfuhler Drain prehodni element


Opis


Izdelek po meri na podlagi zahtev, spremenljive dolžine , za spreminjanje prereza profila, možno tudi v povezavi z vogalnim elementom, geometrija kot običajna kanaleta.


Pfuhler Drain iztočni kos


Opis


Izdelek po meri na podlagi zahtev, spremenljive dolžine, kot odtok v zadrževalnik ali vodonosnik, geometrija kot običajna kanaleta.

Darja Rup, inž. gradb.

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

T: (03) 817 18 85
M: 041 831 752
E: darja.rup@aco.si

Pfuhler_Drain_Katalog_Betonske kanalete z utorom_depdf
Pfuhler-Prospekt_Upravljanje s padavinsko vodo_depdf
Pfhuler AreaDrain_2021_depdf
Podatkovni list ACO Pfuhler Rinne Profil 2030 in 2030Gpdf
ACO Pfuhler Drain Profil 20-30 robnik 7cm kanaleta D400 L4000pdf
Podatkovni list ACO Pfuhler Rinne Profil 30R in 30RGpdf
Pfuhler_Drain_Priporočila za vgradnjo betonskih kanalet z utorom_depdf