Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

BIM - Building Information Modeling

Načrtovanje in realizacija gradbenih projektov je zapleten proces z velikim številom udeležencev iz različnih disciplin. Uspeh gradbenega projekta zahteva stalno koordinacijo in intenzivno izmenjavo informacij in podatkov. Danes ta izmenjava v veliki meri temelji na prenosu tehničnih risb, gradbenih informacij in podrobnih posnetkov. V te procese so lahko vključeni investitorji, vodje projektov, izvajalci, projektanti, arhitekti, različni obrtniki, ponudnik storitev in proizvajalci.

BIM predstavlja digitalno transformacijo gradbeništva, ki se opira na inteligenten, podatkovno bogat model kot osnovo za projektiranje, simulacijo in sodelovanje skozi vse faze projekta. Uporaba BIM-a učinkovito preprečuje nezadosten pretok informacij v gradbenih projektih in preprečuje nesporazume in napake.


ACO Revit podatkovni paketi za nizkogradnjo in visokogradnjo

Podatki Revit so namenjeni kompletni liniji izdelkov v formatu RVT za Autodesk Revit. Podatki se redno posodabljajo in dopolnjujejo.