Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Okolica

Načrtovanje zelenih površin in okolice je zelo pomemben sestavni del moderne arhitekture, in je ključnega pomena ne samo za estetski videz objekta ampak tudi za udobje in dobro počutje stanovalcev.

Zunanja območja so stičišče arhitekture in krajinske arhitekture, ki se srečujeta z izzivi hkratnega zagotavljanja trajnostne zaščite okolja, zunanje ureditve, udobja in varnosti.

Infiltracija

Rast naselij in gradnja tlakovanih območij pomenita vse manj površin za naravno infiltracijo vode, kar zahteva vse večje naložbe v kanalizacijske sisteme, ki absorbirajo povečan pretok s površine. Trajnostno gospodarjenje z vodami pomeni največjo možno infiltracijo meteornih voda nazaj v tla, zato sodobni predpisi opredeljujejo obvezne zelene površine.

Funkcionalne zahteve

Sodobna krajinska arhitektura je ravnovesje med ustvarjalnimi in konstruktivnimi izzivi. Po eni strani je pomembno, da je območje udobno in varno za pešce ali cestni promet. Po drugi strani pa morajo imeti rastline primerno okolje za rast in biti primerno zaščitene.

Estetika

Zelene cone predstavljajo bistveni del bivalnega okolja. Vključevanje le-teh v gradbene projekte je pomembno za naše udobje. Sodobni krajinski sistemi ščitijo naravno okolje in ustvarjajo vizualno lepe oblike v skladu z arhitekturnimi površinami.

  • Kanalete iz polimernega betona
  • Travna rešetka za utrjevanje travne površine
  • Rešetka za stabilizacijo prodnatih površin

  • Različne komponente omogočajo sestavo različnih kombinacij
  • Enostavna vgradnja zaradi nizke višine

  • Pointlock aretiranje varno proti vandalizmu in kraji


  • ACO TopTek pokrovi za tehnološke/revizijske jaške se enostavno prilagajajo v vsako notranjo ali zunanjo površino.
  • EN 1433 - Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce
  • EN 124 - Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce
  • EN 752 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb