Podzemne garaže

Pri načrtovanju podzemnih garažnih hiš je pomembno, da sisteme za odvodnjavanje prilagodimo specifičnim konstrukcijskim zahtevam značilnim za tovrstne objekte.

Najsi bodo to različni nivojski dostopi, klančine ali tla v kleti - vsa območja zahtevajo funkcionalne in usklajene rešitve odvodnjavanja. Kljub nizki vgradni višini morajo te rešitve prenesti visoke dinamične sile, ki jih povzročajo premikanje pnevmatik na mestu, pospeševanja in zaviranja vozil ter visoka frekvence prometa. Poleg tega je pomembna 100-odstotna tesnost sistema odvodnjavanja in odpornost na agresivne okoljske pogoje (cestna sol, goriva, olja itd.).

S preizkušenimi ACO izdelki za podzemne garaže in parkirišča lahko združite funkcionalnost in varnost naših proizvodov, ki so v skladu z vsemi veljavnimi standardi ter jih vključite v svoj projekt.

Prospekt ACO Deckline

Kateri proizvodi so namenjeni odvodnjavanju parkirnih hiš?Proizvodi za nadaljno obdelavo vode


TOP