HMS separator

  • Separator težkih kovin z vgrajenim filtrom
  • Sistem odstrani drobne in grobe delce sedimentov s sedimentacijsko in filtracijsko metodo, kakor tudi raztopine težkih kovin in ogljikovodikov v odpadni vodi
  • Namenjeni za uporabo na zelo prometnih cestah, parkiriščih, poslovnih conah in podobnih površinah

HMS separator bypass

  • Separator težkih kovin z zunanjim filtrom
  • Sistem je kombinacija posebnega precipitatorja pred separatorjem težkih kovin z integriranim filtrom
  • Namenjeni za uporabo na območjih, kjer je mogoče pričakovati veliko količino blata in usedlin (industrijski obrati za predelavo kovin, velika križišča, ceste z gostim prometom)
TOP