Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Pri odvodnjavanju parkirišč razlikujemo med zunanjimi in notranjimi zaprtimi garažnimi konstrukcijami. V obeh primerih pričakujemo več nevšečnosti zaradi vlage in vode. ACO požiralniki za parkirišča lahko zanesljivo in enostavno prenašajo obremenitev meteornih vod in snega, nakopičenih na avtomobilih v zimskem času. Na zelo prometnih nadzemnih parkiriščih in podzemnih garažah (npr. garažne hiše v nakupovalnih središčih ali letališčih), odtoki izpolnjujejo bistveno večje zahteve kot strukturne in mehanske obremenitve v zasebnih stavbah.

Požiralniki za garaže

  • Dimenzija iztoka DN100
  • Telo požiralnika z horizontalnim ali vertikalnim iztokom
  • Material: lito železo z zaščitnim premazom
  • Negorljivi material razreda A1
  • Dimenzije rešetke 200x200 ali 300x300mm
ACO Passavant požiralniki za parkirišča in garažepdf

Požiralniki za pakirišča in garažne hišedwg

Požiralniki za pakirišča in garažne hišexlsx