Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Predori

Absolutno varnost na avtocestah in v predorih vam zagotavljajo posebno za ta namen razviti ACO proizvodi. Poleg Multitop TNL pokrova, ki je edinstven tako po svoji teži, kot vijačnem sistemu zaklepa in elastomernem vložku proti loputanju pokrova, so tukaj še infrastrukturni Secant pokrovi, že zapolnjeni z betonom ali zgolj pripravljeni za zapolnjevanje z betonom na samem gradbišču, ter kanalete in robniki iz polimernega betona.

Izzivi pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju predorov

Kemična odpornost

Uporaba agresivnih snovi za preprečevanje nastajanja ledu in odstranjevanje oljnih madežev ter ostalih nevarnih snovi iz vozišča vodi do propadanja materialov z nizko kemično obstojnostjo.draga popravila.

Razlitje nevarnih snovi

V primeru prometne nesreče v predoru, odvajanje vnetljivih tekočin iz vozišča v najkrajšem možnem času zmanjša nevarnost požara.

Požarna varnost

Gradnja požarnih bezenov preprečuje širjenje ognja ali vnetljivih tekočin. To ne ščiti samo ljudi v predoru amoak tudi drago gradbeno substanco ter inštalacije.

 • Pokrov za jaške v predorih, na cestah ter drugih objektih z gostim in hitrim prometom
 • Velika teža pokrova
 • Točkovno zaklepanje
 • Zaščita vijačnega zaklepa s sestavljenimi čepi in tesnili
 • Okrogli rebrasti okvir za sidrenje in z utori za vgradnjo neposredno v beton
 • Vsi stiki med pokrovom in okvirjem so strojno obdelani in zapolnjeni z elastomernim vložkom
 • Monolitni sistem za odvodnjavanje v predorih
 • Hidravlična programska oprema za določanje območja in konfiguracijo sistema
 • Sifonska gred za hitro odstranjevanje nevarnih snovi in ​​prekinitev dostopa do kisika
 • Vodotesen sistem z vgrajenim tesnilom, odpornim na olja in goriva
 • Široka reža za hitro in učinkovito čiščenje
 • Polimerni beton za manjšo težo, izjemna kemična odpornost in optimalne dimenzije
 • Odpornost na talilno sol v času zimskih razmer

GRP zbiralnik

 • Izdelano iz steklenih vlaken
 • Za shranjevanje velikih količin
 • Nizka teža
 • Visoka obstojnost
 • Velika globina namestitve
 • Visoka kemična odpornost


 • Izločevalci lahkih tekočin iz steklenih vlaken
 • Razred obremenitve od A15 do D400
 • Nominalne dimenzije od 3 do 100 l / s
 • Strukturna stabilnost 50 let
 • Razred I po SIST EN 858:2002 (<5 mg / l)
 • Avtomatski zaporni ventil za nevarne snovi
 • Iz armiranega betona po DIN 4282
 • Za izvedbo kot vmesni ventil
 • Z električnim pogonom - zmogljivost z ali brez eksplozijske zaščite
 • Čas zapiranja 10 sekund

Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:

SIST EN 1433:2003/A1:2005

Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti.

SIST EN 124-2:2015

Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 2. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz litega železa

SIST EN 858-1:2002

Ločevalni sistemi za lahke tekočine (olje in gorivo) - 1. del: Načela načrtovanja proizvoda, značilnosti in preskušanje, označevanje in kontrola kakovost.


SIST EN 858-2:2003

Izločevalniki lahkih tekočin (npr. olja, bencina) - 2. del: Izbira najmanjše velikosti, vgraditev, obratovanje in vzdrževanje.

Tehnična podpora arhitektom in projektantom

Darja Rup inž. gradb.
Mob. 041 831 752
darja.rup@aco.si