Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Predori

Absolutno varnost na avtocestah in v predorih vam zagotavljajo posebno za ta namen razviti ACO proizvodi. Poleg Multitop TNL pokrova, ki je edinstven tako po svoji teži, kot vijačnem sistemu zaklepa in elastomernem vložku proti loputanju pokrova, so tukaj še infrastrukturni Secant pokrovi, že zapolnjeni z betonom ali zgolj pripravljeni za zapolnjevanje z betonom na samem gradbišču, ter kanalete in robniki iz polimernega betona.

Izzivi pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju predorov

Kemična odpornost

Uporaba agresivnih snovi za preprečevanje nastajanja ledu in odstranjevanje oljnih madežev ter ostalih nevarnih snovi iz vozišča vodi do propadanja materialov z nizko kemično obstojnostjo.draga popravila.

Razlitje nevarnih snovi

V primeru prometne nesreče v predoru, odvajanje vnetljivih tekočin iz vozišča v najkrajšem možnem času zmanjša nevarnost požara.

Požarna varnost

Gradnja požarnih bezenov preprečuje širjenje ognja ali vnetljivih tekočin. To ne ščiti samo ljudi v predoru amoak tudi drago gradbeno substanco ter inštalacije.


Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:


TOP