Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ceste

Pri projektiranju ulic, cest ali katerekoli druge prometne površine je najpomembneje zagotoviti varnost, hitro in učinkovito odvodnjavanje, kompaktni sistemi brez nepotrebnih ločljivih sestavnih delov in protizdrsnost vgrajenih elementov. To so samo nekatere od značilnosti ACO proizvodov, namenjenih odvodnjavanju prometnih površin.

Izzivi načrtovanja, gradnje in vzdrževanja tranzitnih cest so povezani z vzdrževanjem ravne površine, odvodnjavanjem na majhnem področju ceste in zaščito dvoživk. ACO ponuja celovite rešitve za te izzive, zagotavlja optimalno odvodnjavanje ter udobjeza in varnost za voznike.

Izzivi pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju cest

Zaščita dvoživk

Ko ceste križajo habitat plazilcev in majhnih živali, to zmoti njihove naravne poti in predstavlja grožnjo za njihovo preživetje.

Poškodbe na voziščih

Poškodbe na cestnih površinah okoli vtočnih rešetk in pokrovov lahko predstavljajo resno tveganje za vozila in varnost potnikov.

Odvodnjavanje krožišč

Učinkovito odvodnjavanje krožišč ali vozišč z minimalnim naklonom zagotavlja varnost za voznike in preprečuje izgube oprijema pnevmatik.

 • Monolitna kanaleta iz polimernega betona za največje obremenitve
 • Velike vtočne odprtine za učinkovito odvodnjavanje
 • Robustna kanaleta odporna na sol, zmrzal in lom
 • Idealno za prečno in vzdolžno odvodnjavanje vozišč
 • V natur ali natracit barvi, obremenitev F900 SIST EN 1433
 • Cestni robnik in odvodnjavanje v enem elementu
 • Monolitna izvedba
 • Iz polimernega betona odpornega na sol in zmrzal
 • Posebni elementi za krožišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine
 • Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433


 • Visokozmogljiv sistem kanalet z rego
 • Za velike površine in težke obremenitve
 • Za odvodnjavanje površinskih vod in hkratno zadrževanje
 • Šest nazivnih velikosti in pet vrst vtočnih reg
 • Materiali: telo kanalete: polipropilen
 • rege: vročecinkano jeklo ali lito železo
 • Monolitna izvedba in vodotesna vgradnja • Modularni sistem cestnih požiralnikov z litoželezno pokrivno rešetko
 • Samoizravnalna pokrivna rešetka
 • Teleskopsko nastavljiv in vrtljiv jašek iz umetne mase (PP)
 • Vodoneprepusten do 0,5 bar zaradi integriranega EPDM tesnila
 • Kanalizacijski pokrovi za prometno močno obremenjene ceste
 • Protizdrsna površina
 • Prometno varen zaklep
 • Obojestransko odpiranje pokrova
 • Primeren tudi za kolesarske steze in pešpoti zaradi zmanjšanih odprtin
 • Klimatski tuneli za dvoživke
 • Ograjni elementi za usmerjanje dvoživk
 • Stop kanali
Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:

SIST EN 1433:2003/A1:2005

Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti.

SIST EN 124-2:2015

Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce.


Tehnična podpora arhitektom in projektantom

Darja Rup inž. gradb.
Mob. 041 831 752
darja.rup@aco.si

 • Pokrivne rešetke za kanalete
 • Materiali: Lito železo, nerjaveče jeklo, vročecinkano jeklo, kompozitni materiali
 • Več kot 50 standardnih dizajnov
 • … ali kreiranje individualnega dizajna
 • Možnost integrirane LED osvetlitve
 • Za ACO Multiline in ACO Xtradrain

 • Pokrivne rešetke za kanalete
 • Materiali: Lito železo, nerjaveče jeklo, vročecinkano jeklo, kompozitni materiali
 • Več kot 50 standardnih dizajnov
 • … ali kreiranje individualnega dizajna
 • Možnost integrirane LED osvetlitve
 • Za ACO Multiline in ACO Xtradrain