Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ceste

Pri projektiranju ulic, cest ali katerekoli druge prometne površine je najpomembneje zagotoviti varnost, hitro in učinkovito odvodnjavanje, kompaktni sistemi brez nepotrebnih ločljivih sestavnih delov in protizdrsnost vgrajenih elementov. To so samo nekatere od značilnosti ACO proizvodov, namenjenih odvodnjavanju prometnih površin.

Izzivi načrtovanja, gradnje in vzdrževanja tranzitnih cest so povezani z vzdrževanjem ravne površine, odvodnjavanjem na majhnem področju ceste in zaščito dvoživk. ACO ponuja celovite rešitve za te izzive, zagotavlja optimalno odvodnjavanje ter udobjeza in varnost za voznike.

Izzivi pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju cest

Zaščita dvoživk

Ko ceste križajo habitat plazilcev in majhnih živali, to zmoti njihove naravne poti in predstavlja grožnjo za njihovo preživetje.

Poškodbe na voziščih

Poškodbe na cestnih površinah okoli vtočnih rešetk in pokrovov lahko predstavljajo resno tveganje za vozila in varnost potnikov.

Odvodnjavanje krožišč

Učinkovito odvodnjavanje krožišč ali vozišč z minimalnim naklonom zagotavlja varnost za voznike in preprečuje izgube oprijema pnevmatik.


Pod predpostavko da potebujemo zanesljive in trajne proizvode, je za dimenzioniranje in izbiro proizvoda nujno potrebno upoštevati sledeče standarde in predpise:

TOP