ACO je bil vedno vključen tudi v številne projekte na področju varovanja okolja. Tako smo razvili posebne tunelske in ograjne elemente za dvoživke, da bi se uspešno zaščitila populacija pri vsakoletnih selitvah iz njihovih zimskih prebivališč v mrestišča in obratno preko prometnih cest.

ACO PRO

Največji vzrok ogroženosti dvoživk predstavlja sprememba njihovih prebivališč, ki se najpogosteje odvija v spomladanskih in jesenskih mesecih.

V kolikor jim to pot prekrižajo bolj prometne ceste, lahko pride do masovnega pogina produktivnega dela populacije, kar lahko dolgoročno negativno vpliva na številčnost celotne populacije.

Na njihovi poti do vode (jezera, močvirja…), ki lahko traja tudi do deset dni lahko pod kolesi vozil pogine mnogo dvoživk, ki po drugi strani tudi same predstavljajo nevarnost na cesti za vse udeležence v prometu.

Več na:
www.aco-pro.de
www.aco-wildlife.com

Prospekt ACO Wildlife engpdf
TOP