Z vedno večjo pozidavo in urbanizacijo prihaja do zmanjševanja naravnih zelenih površin. S tem povezano odvodnjavanje vedno večjih količin padavinskih vod ob deževju, povzroča preobremenjevanje kanalizacijskih sistemov ter hiter porast vodotokov. Pri zelenih strehah lahko npr. glede na izvedbo dosežemo zadrževanje tudi do 50 % vode v letnem povprečju. Z načrtovanjem zelenih streh lahko predvsem v urbanem okolju pripomoremo k večjemu ekološkemu ravnotežju ter zmanjšujemo obremenjevanje kanalizacijskega sistema. V grobem poznamo dve obliki pozelenjevanja streh: ekstenzivna ozelenitev in intenzivna ozelenitev. Elementi ACO požiralnika za zelene strehe so izdelani iz polimernega betona ter se lahko prilagodijo ekstenzivni ali intenzivni ozelenitvi površine.

ACO Spin požiralniki za zelene strehe

  • Prilagodljive višine odvisno od višine humusa
  • Za intenzivno in ekstenzivno ozelenitev
  • Požiralnik iz litega železa v skladu s SIST EN 1253
  • Priklop na litoželezne cevi v skladu z SIST EN 877
  • Povezava hidroizolacije z lepljenjem ali vpetjem
  • Možnost vgradnje grelca

Ekstenzivna ozelenitev

Intenzivna ozelenitev

ACO Požiralniki za strehe prospektpdf
ACO Požiralniki za strehe H17 katalogpdf
ACO Spin požiralniki za zelene strehe - popis delxlsx
ACO Spin požiralniki za zelene strehedwg
ACO Spin požiralniki za zelene strehe - primer vgradnje 1dwg
TOP