Sistem linijskih požiralnikov ACO Gala je primeren za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov za osebna vozila, dovoznih poti in vhodov v garaže, športnih in rekreacijskih površin itd.

Sistem ACO Gala je namenjen za vgradnjo do obremenitvenega razreda C 250 kN po SIST EN 1433.

Gala

Prednosti:

Kanalete z že vgrajenimi predoblikovanji za iztoke, kotne, križne in »T« povezave ter ostalim priborom (čelne stene, zbiralniki...), omogočajo hitro in enostavno vgradnjo brez posebnega orodja ter prilagajanja individualnim gradbenim situacijam brez odvečnega nepotrebnega dela.

ACO HV19 Gala_izvleček cenikapdf
TOP