Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Self Europoint
Modularni sistem za točkovno odvodnjavanje

Točkovni požiralniki za dvorišča, vrtove in parkirne površine

Modularni sistem točkovnih požiralnikov ACO Self® je zrasel: uspešen sistem linijskega odvodnjavanja zasebnih hiš, dvorišč in vrtov je bil razširjen na modularno točkovno odvodnjavanje. Tako kot kanalete tudi točkovni požiralniki združujejo visoko kakovost z estetskimi standardi.

Če tlakovci, pohodne plošče ali asfalt tesnijo površine okoli stavb, dež in umazana voda ne moreta pronicati po naravni poti. Točkovni požiraniki ACO Self®, odporni na zmrzal in sol, izdelani iz polimerbetona, ponujajo preprosto in praktično rešitev za dovoze, dvorišča in večja parkirišča, saj zagotavljajo zbiranje in odvajanje površinske vode. Zagotavljajo tudi zanesljivo vpijanje vode pod pipami na vrtu.

Rešetke povozne za osebni promet vizualno temeljijo na rešetkah linijskega odvodnjavanja in tako omogočajo enotno zasnovo. Točkovne požiralnike ACO Self® Europoint odlikuje vodotesna izvedba konstrukcijskih elementov in kakovostne rešetke. Proizvodi izpolnjujejo široko paleto zahtev – od preproste do s standardi skladno vgradnjo požiralnikov. Lovilce listja in vedra za blato je mogoče preprosto odstraniti in očistiti. Zahvaljujoč obsežnemu priboru za vsako uporabo in namestitev, kot so smradne zapore, nastavki za nastavitev višine in/ali priključitev odvodne cevi za deževnico, so točkovni odtoki ACO Self® zagotovo vsestranski.


ACO točkovni požiralniki za hišo in vrt

Območje hiše in vrta

Na območju hiše in vrta se lahko uredi odvodnjavanje tlakovanih površin s točkovnimi požiralniki.


ACO točkovni požiralnik na dovozu

Dovoz k hiši

V bližini hiše in na dovozih se pogosto nahajajo požiralniki in odtoki strešne vode. S točkovnimi požiralniki lahko hkrati rešimo odvodnjavanje dvorišča in strešne vode.

Voda se ciljno zbere in odvede stran od hiše. Grobe nečistoče se prestrežejo v integriranem vedru, ki se enostavno izprazni. V kolikor je požiralnik povezan na mešan sistem kanalizacije se smrad opcijsko prepreči z dokupom sifona.


ACO točkovni požiralnik za parkirišča

Parkirni prostori

Na območjih prometa z osebnimi vozili pri večstanovanjskih objektih se pojavljajo bolj kompleksne zahteve glede vgradnje požiralnikov v smislu upoštevanja strokovne vgradnje, protizmrzlinske zaščite ter zahtev za preprečevanje smradu iz kanalizacijskega sistema. Za ta področja ponuja ACO Self točkovni požiralnik ustrezno rešitev. Dodatno omogoča točkovni požiralnik točno višinsko nastavitev na koto končnega tlaka z nastavnimi elementi. Individualne rešetke povozne za osebni promet pa zaokrožujejo funkcionalen proizvod.


Rešetke