Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ajdovščina, Kastra, rimska utrdba

Kastra, rimska utrdba v Ajdovščini, velja za najbolje ohranjeno rimsko stavbo v Sloveniji. Legenda pravi, da so Slovani, ko so uzrli mogočne razvaline Kastre, njeno gradnjo pripisali velikanom s človeško podobo, Ajdom. Od tod današnje ime Ajdovščina.

Galerija