Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ljubljanska severna obvoznica

Je bila v letu 2023 deležna obširne prenove. Izstopa pa na novo urejen izvoz na Leskovškovo cesto. V območju nadvoza je zaradi nizke razpoložljive vgradne globine vgrajena novost ACO Kerbdrain Bridge - linijski sistem za odvodnjavanje mostov

Vgrajeni proizvodi:

Galerija