Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kamnik, Ljubljanska cesta

Vzdolžno odvodnjavanje prometnih površin, ACO Kerbdrain iz polimernega betona - en proizvod dve funkciji.

Galerija

Sistem ACO KerbDrain je namenjen tako arhitektom kot projektantom in jim daje možnost, za sodobno, učinkovito in alternativno načrtovanje vzdolžnega odvodnjavanja cest, ulic, parkirnih prostorov in urbanih središč.

Prenos reference