Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Moravče, Termit

Termit je poznano rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov. Pri razširitvi parkirnih površin za zaposlene, so za odvodnjavanje vgradili sistem ACO Monoblock.

Galerija

Vgrajeni proizvodi:
ACO Monoblock RD
ACO Monoblock PD