Zadrževanje in kontroliran izpust

Pri načrtovanju novega trgovskega centra sta se projektant in investitor srečala z izzivom trajnostnega upravljanja s padavinsko vodo. Mnenjedajalec in lokalne oblasti so namreč v projektnih pogojih zahtevali, da je lahko največja količina padavinske vode, s katero bo obremenjen bližnji potok, enaka količini, s katero je bil potok obremenjen pred izgradnjo novega trgovskega centra.

Galerija

Vgrajeni ACO proizvodi: 

Prenos reference

TOP