Ceste

Pri projektiranju ulic, cest ali katerekoli druge prometne površine je najpomembneje zagotoviti varnost, hitro in učinkovito odvodnjavanje, kompaktni sistem brez nepotrebnih ločljivih sestavnih delov in protizdrsnost. To so samo nekatere od značilnosti ACO proizvodov, namenjenih odvodnjavanju prometnih površin.

Izzivi načrtovanja, gradnje in vzdrževanja tranzitnih cest so povezani z vzdrževanjem ravne površine, odvodnjavanjem na majhnem področju ceste in zaščito dvoživk. ACO ponuja celovite rešitve za te izzive, zagotavlja optimalno odvodnjavanje, udobje in varnost.


 • Monolitna kanaleta iz polimernega betona za največje obremenitve
 • Velike vtočne odprtine za učinkovito odvodnjavanje
 • Robustna kanaleta odporna na sol, zmrzal in lom
 • Idealno za prečno in vzdolžno odvodnjavanje vozišč
 • V natur ali natracit barvi, obremenitev F900 SIST EN 1433
 • Cestni robnik in odvodnjavanje v enem elementu
 • Monolitna izvedba
 • Iz polimernega betona odpornega na sol in zmrzal
 • Posebni elementi za krožišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine
 • Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433
 • Visokozmogljiv sistem kanalet z rego
 • Za velike površine in težke obremenitve
 • Za odvodnjavanje površinskih vod in hkratno zadrževanje
 • Šest nazivnih velikosti in pet vrst vtočnih reg
 • Materiali: telo kanalete: polipropilen
 • rege: vročecinkano jeklo ali lito železo
 • Monolitna izvedba in vodotesna vgradnja

 • Modularni sistem cestnih požiralnikov z litoželezno pokrivno rešetko
 • Samoizravnalna pokrivna rešetka
 • Teleskopsko nastavljiv in vrtljiv jašek iz umetne mase (PP)
 • Vodoneprepusten do 0,5 bar zaradi integriranega EPDM tesnila
 • Kanalizacijski pokrovi za prometno močno obremenjene ceste
 • Protizdrsna površina
 • Prometno varen zaklep
 • Obojestransko odpiranje pokrova
 • Primeren tudi za kolesarske steze in pešpoti zaradi zmanjšanih odprtin
 • Klimatski tuneli za dvoživke
 • Ograjni elementi za usmerjanje dvoživk
 • Stop kanali

Oglejte si animacijo infrastrukturne rešitve - ceste.

TOP