Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Slotline. Hide or highlight.

Stritarjeva ulica, Ljubljana

Uporaba ACO Slotline kanalet z rego diskretno dopolnjuje videz starih mestnih ulic in se popolnoma ujema z arhitekturo stavb, hkrati pa zagotavlja popolno rešitev odvodnjavanja.

ACO Slotline

  • Različne rege oblikovane glede na potrebe projekta in vizijo oblikovalca
  • Priložnost za rege iz različnih materialov, kot so nerjaveče in vroče cinkano jeklo, združljive s kanaletami iz polimernega betona in kompozitnih materialov s široko paleto nazivnih velikosti in razredov obremenitve.
  • Možno povsem individualno oblikovanje, vključno z izdelavo v radiju za posamezni projekt
  • Več na: ACO Slotline