Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Razred obremenitve 12,5 ton ni vedno enak dejanskim obremenitvam z 12,5 tonami

Ključnega pomena je, da izbrane rešetke prenesejo obremenitve, ki jim bodo izpostavljene. Še vedno pa vlada veliko zmede pri tem, katerim razredom (ali standardom) obremenitev morajo rešetke ustrezati.

Rešetke, izdelane v skladu s standardoma EN 1253 ali EN 1433, imajo glede na številke enako toleranco na obremenitve, a to dejansko ne drži.

Oznaka EN 1433 se nanaša na zunanje površine in izdelke, ki se bodo uporabljali na parkiriščih za avtomobile, površinah za pešce in na poteh, ki bodo obremenjene s prometom z vozili z velikimi pnevmatikami. Zato se pri testiranju izdelka za EN 1433 uporablja npr. 12,5 tonska obremenitev na večji površini, kot če bi izdelek testirali po standardu EN 1253.

Za razliko od tega pa se standard EN 1253 nanaša na izdelke, ki se bodo uporabljali v zgradbah, kjer poteka promet z viličarji z majhnimi pnevmatikami ali z vozički z majhnimi koleščki, in se 12,5-tonska obremenitev porazdeli po relativno majhni površini, to je kjer kolo prihaja v stik s površino oz. rešetko. Namreč: če se rešetka iz razreda obremenitve 12,5 ton po standardu EN 1433 uporablja na površini, kjer promet z vozili vključuje tudi viličarje in ročne paletne viličarje, se lahko poškoduje ali celo uniči.

Za podrobnejši opis rešetk, razredov obremenitve in načrtovanje odvodnjavanja se obrnite na podjetje ACO, ki vam bo z veseljem svetovalo pri načrtovanju projekta.

Razred Obremenitve 12 5 Ton