ACO Slovenija

Zdravo zelenje in lep izgled: obe lastnosti lahko optimalno zadovoljite s sistemi za zaščito dreves ACO Wotan in Standard. Drevesne rešetke in zaščitne mreže za debla, zagotavljajo drevesom normalne življenjske pogoje tudi v popolnoma urbanem okolju.

Zaščita dreves

Področja uporabe:

 • Ob prometnicah
 • Urbana področja
 • Trgi
 • Cone za pešce
 • Parki

Zakaj zaščita dreves?

Drevesa v poseljenih področjih so podvržena dodatnim obremenitvam kot so bližina prometnih površin ter s tem povezano parkiranje in obračanje vozil ter prislanjanje koles.

Rezultati so:

 • Tlakovana tla onemogočajo dovajanje zraka in vode.
 • Poškodbe prometa na deblih dreves onemogočajo njihovo rast ter oskrbovanje s hranilnimi snovmi.

Takšne negativne pojave lahko učinkovito preprečimo z drevesnimi rešetkami in zaščitnimi mrežami za debla.

Drevesne rešetke Wotan so samonosilne in ne potrebujejo spodnje nosilne konstrukcije ter prenesejo prometno obremenitev do 50 kN.

Sestavljene so iz posameznih segmentov, ki se na licu mesta s pomočjo veznih elementov med seboj sestavljajo v celoto.

 

Izvedbe

 • Wotan: samonosilne in brez nosilne konstrukcije
 • Standard: samonosilne, z nosilno konstrukcijo iz vočecinkanega jekla

Oblike

 • okrogle in
 • kvadratne

S kombiniranjem osnovnih izvedb je možna tudi sestava radialnih in polkrožnih oblik.
Primerne so za različne debeline drevesnih debel, kar omogočajo različni notranji in zunanji premeri odprtin oz. kvadrati pri kvadratnih rešetkah.

Reže pri rešetkah so varne za kolesarje, saj je njihova širina le 16 mm. Debelina zunanjega okvirja rešetke je 6 cm.

Izdelane so iz visokokvalitetne korozijsko odporne litine GGG 40, ki po vgradnji ne potrebuje dodatnega vzdrževanja

 

Drevesne rešetke Wotan se položijo na pripravljen betonski temelj širine 10 cm ter globine do 40 cm. Betonski temelj se izdela tako, da na njega nalega le na zunanji rob drevesne rešetke. V kolikor dimenzije okroglih rešetk ustrezajo meram betonskih cevi, se lahko kot temelj uporabi tudi ustrezna tipska betonska cev. Na pripravljen temelj, ki je 6 cm nižji kot nivo tlaka položimo najprej že vnaprej sestavljeno 1/2 rešetke, nato dodamo še drugo polovico. S pomočjo priloženih veznih elementov povežemo obe polovici med sabo. Ob robu drevesne rešetke priporočamo vgradnjo tlakovcev, granitnih kock ali vrtnih robnikov.

Prednosti Wotan

 • Variabilnost oblik in velikosti
 • Velikosti do 448 cm
 • Samonosilnost brez spodnje konstrukcije
 • Čez nekaj let po rasti drevesa je mogoča sprememba notranjega premera
 • Visokokvaliteten material EN-GJS 400
 • Nosilnost do 50 kN
 • Opcija: odprtine za zalivanje in osvetlitev
 • Možna naknadna montaža košare za zaščito debla

ACO drevesne rešetke Standard so sestavljene iz pocinkane kovinske podkonstrukcije vključno z okvirjem in drevesne rešetke iz litega železa EN-GJL 250 DIN EN 1561 (siva litina GG 25). Premaz litoželezne drevesne rešetke Standard je narejen iz visoko kvalitetnega cink fosforjevega epoksi osnovnega premaza in dvo komponentnega strukturnega laka v črni barvi (RAL 9005).

Drevesne rešetke Standard se izdelujejo v dveh izvedbah nosilnosti in sicer do obremenitve 15 kN ali do 50 kN v kvadratni obliki in so na voljo v radialnem designu.

 

ACO zaščita dreves N18 izvleček katalogapdf
ACO zaščita dreves prospektpdf
ACO drevesne rešetke Standardpdfdwg
ACO drevesne rešetke Wotanpdfdwg
ACO zaščita za deblo 313500,313501pdf
ACO zaščita za deblo 313504,313505pdf
ACO zaščita za deblo 313515,313516pdf
ACO zaščita za deblo 313517pdf
TOP